Kuntavaaliohjelmamme 2021

KAUPUNGIN TALOUS KUNTOON

Elinvoimaa Hyvinkäällä

 

Vastustimme tiukasti kunnallisveroprosentin nostoa. Meillä oli talouden tasapainotukselle vaihtoehtoratkaisuja, mutta ne eivät kelvanneet muille.

Vastustimme Hangonsillan kevyen liikenteen siltahankkeen toteuttamista huonon taloustilanteen takia. Silta on lähinnä maamerkki, ei juurikaan tarpeellinen.

Vastustimme Hyvinkään kaupungin tekemää uutta sähkösopimusta, jonka myötä sähkölasku kasvoi 10%, koska sen väri on vihreämpää.

Olemme ainoana puolueena vaatineet kaupungin rahankäytölle avoimuutta. Ylettömälle ja turhalle rahankulutukselle pitää saada selvyyttä!

Hyvinkään talous on alijäämäinen. Kuluja on priorisoitava siten, että laadukkaat ja luotettavat peruspalvelut tulee asettaa etusijalle ja säästöjä on haettava toissijaisista kuluista kuten hyväntekeväisyydestä ja niistä kapungin tehtävistä, jotka eivät ole lakisääteisiä.

KASVATUS JA KOULUTUS

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien on toimittava ideologisesti neutraalilla tavalla. Omaa aatemailmaa ei saa tuputtaa julkisissa oppilaitoksissa tai varhaiskasvatuksessa.

Olemme toimineet aktiivisesti koulukiusaamisen vähentämiseksi. Ehdotimme koulurauha-asiamiehen toimen perustamista.

Olemme olleet mukana vaatimassa Hyvinkään kylien päiväkotien ja koulujen toiminnan jatkoa. Kylien elinvoima on tärkeä osa Hyvinkään elinvoimaa. Valitettavasti muut puolueet ovat olleet eri mieltä.

Olemme esittäneet kotihoidontuen kuntalisän palautusta. Olemme vaatineet sisäilmatarkastuksia kaikissa kaupungin kiinteistöissä. Olemme esittäneet vanhempien osallistumista sisäilmatarkastuksiin.

Vanhusten hoidossa vastustimme Sahanmäen hoitokeskuksen myyntiä. Perussuomalaiset haluavat hoitaa hyvinkääläiset vanhukset hyvinkääläisten toiveiden mukaan.

HYVINKÄÄN LIIKENNE

Kaavoituksessa on otettava huomioon se, että autoille on varattava riittävästi parkkipaikkoja sekä mahdollisuuksien mukaan myös vieraspaikkoja.

Olemme vaatineet riittäviä pysäköintimahdollisuuksia yksityisautoille. Hyvinkää on yksi harvoista kaupungeista, jossa ei ole maksullista pysäköintiä.

Julkiseen liikenteeseen oltava sujuva ja maksuton liityntäpysäköinti on löydyttävä.
Olemme myös toimineet kaupungin liikenteen sujuvuuden edistämiseksi.

Olemme hakeneet nuorille ajoharjoittelualuetta, pyytäneet pysäköinninvalvonnan toimintaperiaatteiden selventämistä ja vaatineet yksityisautoilun toimivuuden turvaamista.

Viime aikoina olemme nostaneet esiin ruuhkamaksujen vastustamisen, jossa ainoana puolueena esitimme kritiikkiä pääkaupunkiseudun kuntien tiemaksusuunnitelmille.

YMPÄRISTÖ JA LUONTO

Hyvinkään luonto on mahtava!

 

Olemme Suomen luontoystävällisin puolue. Hyvinkäällä olemme vastustaneet Kaukasten louhoshanketta yhdessä Kaukasten kyläyhdistyksen kanssa.

Olemme huolestuneina seuranneet rakentamista luonnonsuojelualueen läheisyyteen sekä pohjavesialueelle.

Hyvinkääläinen tehtaanpiippu on ympäristöteko. Suositaan lähiruokaa ja paikallisia toimittajia aina kuin mahdollista.

TURVALLISUUS

Tavoitteena on yhteisöllisyys ja kylämäinen ympäristö, jossa asukkaat tuntevat toisensa ja lapsilla on tur

vallinen ympäristö.

Olemme vaatineet keskustan turvakameroiden päivittämistä ja aseman pyöräparkin turvallisuuden parantamista.

 

MAAHANMUUTTO

Olemme tehneet monia kysymyksiä ja selvityspyyntöjä ei-työperäisen maahanmuuton kustannusten selvittämisen eteen. Hiljattain näimme uutisissa lukuja, joista se

Leipäjono Hyvinkäällä

lvisi, kuinka ulkomaalaisten osuus tukirahojen saajina on yliedustettuna.

Kotouttaminen ei ole onnistunut missään, mutta silti jotkut aina mainostavat kotoutustoimenpiteiden erinomaisuutta. Olemme pyytäneet selvityksiä Hyvinkään kotoutusohjelman onnistumisesta niitä saamatta.

Olemme esittäneet kiintiöpakolaisten vastaanottamissopimuksen purkamista. Me emme edes tiedä keitä tänne tulee. Moni muu kunta on irtisanonut vastaavan sopimuksen.

KEUSOTE

Jäätävän hyvä Hakalan kenttä

 

Tällä hetkellä keusoten menot nielevät ison osan kunnan budjetista.

Olemme olleet aktiivisia keusote-hallinnossa vaatien avoimuutta rahankäyttöön. Saimme estettyä satoja miljoonia euroja maksavan Apotti-järjestelmän tulon keusoten järjestelmäksi. Järjestelmä onkin sittemmin osoittautunut huonoksi – jopa vaaralliseksi järjestelmäksi.

TERVEYS

Ennaltaehkäisevä terveyspolitiikka ja koko elämän läpileikkaava hyvinvointi on jokaisen kuntalaisen oikeus.

Kuntalaisten liikuntaan on panostettava, sillä se ennaltaehkäisee terveydellisten ongelmien lisäksi syrjäytymistä.

TAVOITTEEMME: Tehdään Hyvinkäästä Paras Taas!

Hyvinkään perussuomalaiset tekevät parhaansa Hyvinkään vetovoiman ja pitovoiman ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on nostaa Hyvinkää takaisin Suomen elinvoimaisimmaksi kunnaksi, joka se oli 2015. Me toimimme Hyvinkäällä hyvinkääläisten parhaaksi!

Hyvinkään kaupungin tehtävä on ensisijaisesti pitää huolta hyvinkääläisistä. Kaupungin tulee tarjota hyvinkääläisille lapsille parasta varhaiskasvatusta ja laadukkainta opetusta. Ikääntyneille pitää myös taata ihmisarvoinen hyvinvointi.

Pidetään kaupungin asioiden päättäminen kaupungin asiana. Keusote vie paljon, maakuntauudistus vie paljon ja MAL-sopimuskin (valtion maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteissopimus) saattaa viedä paljon. Jatkossa valtuutetut ovat entistä enemmän kumileimasimina.

Pidämme jatkossakin hyvinkääläisten etujen puolustamista ensisijaisena tehtävänämme! Vuonna 2015 Hyvinkää oli elinvoimamittauksessa ensimmäisenä ja 2017 toisena.

PERUSSUOMALAISUUS NÄKYY

Lunta riittää 2021

 

Me perussuomalaiset olimme ensimmäisenä puolustamassa kotimaisuutta, lähiruokaa, paikallisia yrityksiä ja paikallisten työllistämistä, kun muut puolueet ihannoivat halpaa ulkomaista.

2000-luvun alussa muut suorastaan pöyristyivät perussuomalaisten vaatimuksille suosia paikallisuutta, kotimaisuutta ja suomalaisuutta sekä vaatimuksia ”maassa maan tavalla” toimimisesta.

Nykyään tämä perussuomalaisten linja on kaupungissamme suosittu motto: ”Hanki Hyvää Hyvinkäältä”!

Nykyään suomalaiset vaativat tuotteita, joissa on ”Hyvää Suomesta” -joutsenlippu, ”Puhtaasti kotimainen” -sirkkalehtilippu tai ”Tehty Suomessa” -avainlippu. Nyt halutaan kotimaisia tuotteita. Puhutaan suomalaisen työn suosimisesta.

On kuitenkin vaarana, että paikallisuus katoaa, kun maakuntauudistus tulee ja päätösvaltaa siirretään kunnilta maakunnille. Jo nyt on päätösvalta viety pois terveyspalveluista (Keusote) ja jätehuollosta (Kolmenkierto).

Hyvinkään koululaisten ruoka on oltava pääosin kotimaista, se lukee hankintaohjeissa! Noudatamme elintarvikkeiden kilpailutuksessa Vastuullisia elintarvikehankinta -suosituksia. Erittäin perussuomalaista!

Tehdään Hyvinkäästä Paras Taas!

Kuntavaaliehdokkaamme 2021

Tiivistelmä puolueen kuntavaaliohjelmasta 2021