LAUTAKUNNAT JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Kaupunginhallitus

Leena Meri, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Timo Riskilä, varajäsen


Hyvinkään kaupungin lautakuntien jäsenyydet ja varajäsenyydet

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Veijo Lappalainen, puheenjohtaja
Henri Perälahti, varajäsen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Timo Riskilä, jäsen
Ali Keo Mehmet, varajäsen

Tekninen lautakunta

Henri Perälahti, jäsen
Nina Naskali, varajäsen

Opetuslautakunta

Tiina Karhunen, jäsen
Toni Rintala, varajäsen

Ympäristölautakunta

Arto Järvinen, varapuheenjohtaja
Jesse Raja-aho, varajäsen

Tarkastuslautakunta

Timo Karhunen, jäsen
Matti Heikkilä, varajäsen

Henkilöstöjaosto

Meri Leena, jäsen
Timo Riskilä, varajäsen

Keskusvaalilautakunta

Anne Ferm-Nielsen


Muut Hyvinkään luottamustehtävät

Hyvinkään Lämpövoima Oy,
hallitus

Carita Auvinen, jäsen
Kyösti Jyrkinen, jäsen

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy,
hallitus

Seppo Ruija

Kiinteistö Oy Hyvinkään Vanha Villatehdas, hallitus

Jari Holma

Villa Park Oy,
hallitus

Henri Perälahti

Hyvinkään Musiikkiopisto säätiö, hallitus

Juha Lehtinen

Hyvinkään Vanhustentalosäätiö, hallitus

Saila Sinisalo

Veteraanitalosäätiö, hallitus

Risto Myllys

Kiinteistötoimitusten uskottumies

Carita Auvinen
Toni Rintala

HYKS – sairaanhoitoalueen lautakunta

Ali Keo Mehmet, varajäsen

Kyläasiain neuvottelukunta

Arto Järvinen

Hyvinkään Käräjäoikeuden
lautamies

Matti Heikkilä


Puolueen luottamustehtävät

Piirihallitus

Timo Riskilä

Piirivaltuusto

Timo Riskilä, hallituksen jäsen
Seppo Ruija
Jari Holma
Nina Naskali
Veijo Lappalainen
Arto Järvinen
Tiina Karhunen
Risto Myllys
Carita Auvinen
Matti Heikkilä

Varajäsenet:

Kyösti Jyrkinen
Ali Keo Mehmet
Jesse Raja-Aho
Timo Karhunen
Päivi Riskilä
Toni Rintala
Juho Lingren

Itä-Uudenmaan PerusNaiset ry,
hallitus

Tiina Karhunen

Uudenmaan perussuomalaisten nuorten ry, hallitus

Jesse Raja-Aho


Eduskunta

Kansanedustajat

Leena Meri

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Leena Meri, puheenjohtaja