Valtuutetut

Veijo Lappalainen

Valtuutettu, Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Yhteystiedot:

veijo.lappalainenhlv.fi

Arto Järvinen

Valtuutettu

Yhteystiedot:

arto.juhani.jarvinengmail.com

Tiina Karhunen

Valtuutettu

Yhteystiedot:

tskarhunengmail.com

Henri Perälahti

Valtuutettu

Yhteystiedot:

0400329384
henriperalahtigmail.com

Muut luottamushenkilöt