Arto Järvisen Hangonsiltatalon palautusesitys 18.6.2018

Palautusesitys 18.6.2018 § 55, Arto Järvinen, valtuutettu (Ps)

Olemme kiinnittäneet huomiota 28.5.2018 valtuuston kokouksessa isojen
rakennusinvestointien jyrkästi nouseviin kustannusarvioihin. Edellinen
valtuuston kokous hyväksyi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
esittelyn kanssa esityksemme, että tällaisten hankkeiden budjettivarausten ja
kustannusarvioiden oikeellisuuteen on kiinnitettävä tarkempaa huomiota. Nyt
on mahdollisuus päätöksenteossa kuunnella tätä tavoitetta.
Tänään on päätettävänä Hangonsiltatalon hanke, jossa vahvistetun
investointiohjelman mukainen 17,4 miljoonaa euroa on kasvatettu 28,1
miljoonaan euroa ja psykiatriseen toimintaan suunnitellun lisäkerroksen
kanssa ehkä 33,7 miljoonaan euroa. Tällainen kustannusten tuplaantuminen
ei selity kustannuskehityksellä.

Kysymys on veronmaksajan ja päätöksentekijän oikeussuojasta.

– budjettivarauksen hinaamisella ylös vaarannetaan näin isoissa
hankkeissa kunnan lainanhoitokyky ja altistetaan veronmaksajat
veroprosentin nostolle

– hankkeiden käynnistyessä täytyy päätöksenteon pohjaksi tietää mihin
investointi kohdistuu

– suunniteltu hankesisältö täytyy pysyä suurilta linjoiltaan samana kun
käynnistyspäätös tehdään kaupungin eri luottamuselimissä ja viime
kädessä valtuustossa

– näin isot muutokset täytyy valmistella ja päättää uudestaan, eikä niitä
voi lisätä kesken suunnittelu- ja päätöksentekomenettelyn.

Hangonsiltatalon muuttaminen lukiosta eri toimintojen kompleksiksi ei ole
perusteltua.

Hangonsillan lukioon on kaupunki jo sitoutunut ja sitä on tietenkin erittäin
tarpeellisena syytä edistää.

”Monitoimitalosta” on syytä karsia siihen ympätyt omatoimikirjasto, aulan
kamarimusiikkisali ja mahdollinen lisäkerros nuorisopsykiatrialle. Ne vaativat
asianmukaisen valmistelun ja joka tapauksessa on sanottava, että niihin
löytyy ja on järjestettävissä nytkin asianmukaiset tilat ilman ”monitoimitaloksi”
paisuttelua. Kirjasto on keskustassa lähietäisyydellä, musiikkiopistolle on tilat
vieressä ja muita esiintymissaleja lähietäisyydellä ja tulevalla Sairaalanmäellä
on psykiatrisia toimintoja.

Esitys:
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että
Hangonsiltatalon budjettivaraukseksi hyväksytään aiemmin vahvistettu 17,4
miljoonaa euroa, eikä sen hankesuunnitelmaan lisätä kirjasto-,
nuorisopsykiatria- tai konserttitilatoimintoja.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa