Hyvinkään palveluiden ja yritysten tulevaisuus

 

Poliittisessa päätöksenteossa ja keskusteluissa kuntalaisten sekä yrittäjien kanssa kuulee erilaisia ajatuksia siitä miten säilyttäisimme nykyisen hyvän suuntauksen vetovoimaisena Hyvinkäänä. Olemme yksi suurimmin asukasluvultaan kasvavista Suomen kunnista Helsingin ohella. Tämä tarkoittaa lisääntyvää erilaisten palvelujen tarvetta ja mahdollisuuksia yrittäjyydelle sekä ennen kaikkea sitä eniten kaivattua, eli työtä ihmisille.

Erimielisiä ollaan oltu siitä, mitä kaikkia hankkeita kaupungin tulisi verorahoin rahoittaa. Ottamatta tässä kirjoituksessa kantaa siihen tulisiko sen olla esimerkiksi urheilun, kulttuurin tai jonkin muun toiminnan tukemista, niin yhdestä yhteisestä nimittäjästä olen varma. Nimittäin julkisten palveluiden olemassaolon tärkeydestä yhtenä kunnan elinvoimaisuuden merkkinä.

Keväällä uutisoitiin Aamupostissa siitä, että valtion ylläpitämät maistraatin palvelut ollaan Hyvinkäällä lakkauttamassa ja palvelut ollaan siirtämässä Vantaalle.  Useat kuntalaiset ovatkin ymmärtäneet, että asia olisi jo päätetty. Näin ei ole, vaan asiaan voi vielä vaikuttaa. Tästä syystä lähdin itse ottamaan yhteyttä perussuomalaisten kansanedustajiin ja yritysmaailman edustajiin.   Olen saanut näitä tahoja kiinnittämään asiaan huomiota ja asiassa ollaan lähtemässä vaikuttamaan päättäjiin nyt monella rintamalla.

Kokoomuksen ministereiden kärkihankkeita ovat viime vuosina olleet isojen hallintoviranomaisten luominen ja lähipalveluiden keskittäminen isoihin yksiköihin. Asiat on ajateltu ratkaistavaksi sähköisinä palveluina. Siinä unohtuu se tosiseikka, että sähköiset palvelut monissa valtion hallinnon palveluissa ovat vielä valitettavasti lapsen kengissä. Lisäksi osa palveluista on sellaisia, joita voidaan antaa vain henkilökohtaisen tapaamisen avulla. Esimerkkeinä tällaisista maistraatin antamista palveluista ovat yritysten erilaiset ulkomaan kauppaan liittyvät asioinnit, holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tapaamiset, vihkimiset sekä ulkomaalaisten työntekijöiden rekisteröinnit.  Näitä ei voida antaa etäpalveluna, vaan se edellyttää, että joko asiakas tai virkamies liikkuu. Rahallista säästöä ei tästä synny yhtään. Puhumattakaan siitä, että mitään tarvetta ei tälle hankkeelle ole esitetty. Päinvastoin Keski-Uudellamaalla asukkaiden ja yritysten verkko on tiheä ja palveluiden tarve tällä talousalueella on siis vahva. Ainoaksi syyksi jääkin toimitilavuokrissa säästäminen, joka sekin jäänee torsoksi, sillä Vantaan toimipisteessä ei ole riittävästi tilaa maistraatin henkilökunnalle ja siellä joudutaan rakentamaan uusi talo maistraatin väelle. Sinänsä hullua, sillä valtion hallinnoima Senaattikiinteistöt juuri rakennutti Hyvinkään virastotalon laajennukseen kaksi kerrosta maistraattia varten. Tilat jäävätkin siis tyhjiksi? Missä on säästö?

Mikäli Hyvinkään toimipiste lopetetaan, löytyvät lähimmät maistraatin palvelut siis joko Vantaalta tai Hämeenlinnasta. Meidän kaikkien hyvinkääläisten ja lähialueen kuntalaisten sekä poliitikkojen ja yritysten tulisi lähteä puolustamaan valtion palveluiden säilymistä kaupungissamme. Meidän tulee ymmärtää  palveluiden tärkeys kaupungin elinvoimaisuuden kannalta. Kaupunki, josta viedään valtion virastot, on ihmisten silmissä kuoleva kaupunki.

Yhteistyön merkeissä heitän pallon kaikille ja toivon, että otatte yhteyttä omaan kansanedustajaanne, yrittäjien etujärjestöönne ja kaikkiin tahoihin, jotka voivat asiaan vaikuttaa. Tämä ei maksa mitään eikä kunnan varoja tarvita tähän hankkeeseen euroakaan, joten tästä luulisi löytävän meille yhteisen projektin yli puoluerajojen.

Leena Meri (ps)

varatuomari

Hyvinkään kaupunginhallituksen 2. varapj.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa