Vähemmän mutta parempaa EU:ta

 

Olen mielenkiinnolla odottanut milloin eri puolueet kertovat EU-ohjelmansa, eli mitä asioita ne oikeastaan ajavat päästäkseen EU-päättäjiksi.

Yhden poikkeuksen on tehnyt paikallinen Muutos 2011- puolue ja heidän hyvinkääläinen EU-ehdokkaansa. Kaikki ehdokkaan kirjoitukset koskevat valitettavasti vain perussuomalaisten arvostelua, joten ilmeisesti se on puolueen vaaliohjelma. Odottaisin joitain omia linjauksia ja ratkaisuja asioihin.

Perussuomalaiset ovat julkaisseet oman 11-kohtaisen vaaliohjelmansa, jonka pääperiaatteita ovat:

1) EU:n liittovaltiokehitys on torjuttava ja jäsenmaiden itsemääräämisoikeus taattava,

2) Muiden maiden velkojen maksun tukemisen politiikka on lopetettava,

3) Talousyhteistyötä voidaan ja tulee kehittää,

4) EU:n demokraattisuutta on vahvistettava.

 

Keskeistä perussuomalaisilla on, että EU-linjamme on rakentava mutta kriittinen. EU on nykyisellään byrokraatin taivas, joka polkee jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta.  Perussuomalaiset vastustavat tätä liittovaltiokehitystä, jossa lopullisena tavoitteena on yksi Eurooppa-niminen valtio, jossa kaikki lainsäädäntö ja säätely tulee Brysselistä. Taloudellinen yhteistyö, jollaiseksi unioni alun perin perustettiin, on kannatettava ajatus edelleenkin. Sitä voidaan kehittää, kuitenkin kunkin maan oma päätöksentekovalta huomioiden. Alkuperäinen ajatus on vain monilta vauhdin huumassa unohtunut.  

 

EU:n perustamissopimus lähti siitä, että muiden maiden velkoja ei makseta. Silti EU:n virkamiehet ovat keksineet järjestelmän jolla tämä on täysin sivuutettu ja Suomikin osallistuu valtavilla rahamäärillä Euroopan pankkien pelastamiseen ja muiden maiden velkojen maksuun. Samaan aikaan meillä hallitus vaatii velkaantumisen katkaisemista – siis nimenomaan Suomessa ja suomalaisten elintasosta karsimalla. Rahaa riittää EU:n kukkaroon kaikesta huolimatta. Eurosta emme pyri aktiivisilla toimilla eroon, mutta jos on valittava Suomen itsemääräämisoikeuden ja euron välillä – valitsemme Suomen. On huomattava, että pysyminen euroalueessa tulee sisältämään sellaisia reunaehtoja, joiden olemassaolosta on jokaisen oltava tietoinen. Tällaisia ovat muun muassa sitoutuminen yhteisten velkojen maksuun, yhteiseen verotukseen ja sosiaaliturvaan. Kannattaa kysyä eri puolueilta, ketkä heistä ovat valmiita tuon lisähinnan maksamaan. Perussuomalaiset eivät ole.

 

EU on kaikissa toimissaan mahdollisimman epädemokraattinen Suomelle. Esimerkiksi europarlamentissa on suomalaisilla tällä hetkellä 13 paikkaa 766:sta eli 1,7 %. Siinä on suoraan se prosenttiluku, joka meillä suomalaisilla päätöksenteossa on. Tästä syystä on tärkeä EU:ssa kuulua eri asioita ajaviin euroryhmiin. Perussuomalaiset hakevat ryhmän, joka ajaa samanlaista ohjelmaa meidän kanssamme.

 

EU:n demokratiavaje näkyy suomalaiselle joka päivä. Mitä hullumpia ja pikkutarkkoja asetuksia ja direktiivejä tulee kuin sieniä sateella. Näitä siellä kehittelevät komission iso virkamiesjoukko, ja voitte olla varmoja, etteivät ideat heiltä lopu. Kansalaismielipiteistä ei EU:ssa juurikaan välitetä. Valtaoikeuksia tulisikin palauttaa takaisin jäsenmaille ja merkittävistä asioista pitäisi järjestää kansanäänestyksiä, joihin myös sitouduttaisiin, vaikka lopputulos ei miellyttäisikään kaikkia valtaan tottuneita tahoja. Perussuomalaiset kannattavat, että tulevalla eurovaalikaudella Suomessa järjestetään kansanäänestys EU-jäsenyydestä. Malli on sama jota Iso-Britannian hallitus kannattaa, eli ensin neuvotellaan perussopimuksen ja jäsenyysehtojen uudistaminen ja sen päälle yksinkertaisesti äänestettäisiin pysytäänkö mukana vai erotaanko jäsenyydestä.

 

EU-vaaliohjelmassamme on monta kohtaa, joihin voit tutustua esimerkiksi perussuomalaisten nettisivuilla. Yksi mainitsemisen arvoinen asia on vielä perussuomalaisten maatalouspolitiikka. Olemme sitä mieltä, että Suomen maataloutta tulee tukea kautta maan, jotta voimme pysyä omavaraisena. Tosin byrokratiaa, jossa satoja kaavakkeita täytetään tuen saamiseksi, tulee järkeistää ja vähentää. Huomionarvoista tässä on se, että keskustapuolue, joka on perinteisesti mielletty maanviljelijöiden tukijaksi Suomessa, kuuluu europarlamentissa liberaaliryhmä aldeen, joka ajaa vahvasti liittovaltiokehitystä ja mm. maataloustukien leikkaamista kilpailua vääristävänä. Samaan ryhmään kuuluu myös RKP. Aika mielenkiintoinen valinta keskustapuolueelta, joka voisi nyt kertoa miten haluaa säilyttää Suomen maaseudun elinkelpoisena.  

 

Tiesithän, että Suomi maksaa täysimääräiset jäsenmaksut ilman jäsenmaksualennuksia. Muun muassa Iso-Britannia ja Ruotsi ovat neuvotelleet ns. jäsenmaksupalautuksen itselleen, jonka rahoitukseen myös Suomi osallistuu. Miksi Suomi osallistuu näiden maiden suoraan taloudelliseen tukemiseen?

Kun nyt valitset edustajaasi EU-vaaleissa, kysele häneltä näistä asioista ja haasta hänet kertomaan, miksi hän mahdollisesti kannattaa päätösvallan siirtämistä Brysseliin ja suomalaisten verorahojen poisluovutusta muille jäsenmaille.

Perussuomalaisia EU- ehdokkaita ja kansanedustajia voit tavata Hyvinkään torilla lauantaina 12.4.2014. Tervetuloa.

 

Leena Meri

varatuomari

Hyvinkään perussuomalaisten valtuustoryhmän pj

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa