Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta

Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta: Ruotsi voitava vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen

Hallitusohjelmaan on kirjattu mahdollisuus alueelliseen kielikokeiluun, jossa ruotsinkielen pakollinen opetus voidaan vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen. Esimerkiksi saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.
Tämä mahdollisuus on jo huomioitu ainakin Tampereella, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä, joissa kaikissa on vireillä tätä koskevat valtuustoaloitteet.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupunki aloittaa valmistelut kokeiluun, jossa kielivalikoimaa voitaisiin laajentaa ilman velvoitetta toisen kotimaisen kielen opiskeluun. Valmistelussa on tehtävä selvitys oppilaiden ja näiden vanhempien käsityksistä kielistä, joita lasten halutaan opiskelevan.
Selvityksen valmistuttua kaupunki laatii kokeilua koskevan esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ja pyytää lupaa aloittaa kokeilu heti kun sen toimeenpanoon tarvittavat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan.
Pakollisen ruotsinkielen opetuksen vaihtamisen on tapahduttava oppilaan ja kodin tahtoa noudattaen.
Hyvinkäällä 01.02.2016

T. Timo Riskilä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa