Valtuustoaloitteet pois kuivumasta

Hyvinkään valtuusto käsitteli maanantaina valtuustoaloitteiden käsittelytilannetta. Hallintosäännön mukaan valtuustoryhmällä tai valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita, jotka sitten menevät kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Tosiasiassa käytännön valmistelu jää toimialan virkamiehille ja luottamuselimille.

Aloite on tärkeä valtuutetun keino saada tärkeänä pitämänsä asia käsittelyyn. Kuntalaisten kentän ääni tulee myös aloitteen kautta suoremmin kuuluviin, kun yksittäinen valtuutettu voi nostaa esiin parannusta vaativan kysymyksen. Monesti se voi olla ainoa keino saada se muiden päättäjien katsottavaksi ja lopulta valtuuston ratkaistavaksi. Muutoin rivivaltuutetun eteen tulee asiat esiteltyinä ja valmisteltuina niin, että tehtäväksi jää valita jaa- ei-tyhjää äänestyksessä. Puhua tietenkin kokouksessa saa.

Valtuuston asema on kuitenkin se, että se käyttää ylintä päätösvaltaa ja vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Aloitteen merkitystä asioiden vireillepanossa ei tätä taustaa vastaan ole syytä vähätellä. Tietenkin välillä tulee esiin aloitteita, joilla tavoitellaan jotain muuta kuin muutosta epäkohtiin. Esimerkiksi vain valtuutetun oman pään nostaminen esiin tai nyt lähestyvät vaalit voivat olla pontimena aloitteelle. Mutta tässä kuulutan aloitteen tekijän vastuuta. Oman profiilin nosto tai julkisuuden kosiskelu
ei ole hyvän aloitteen vaikuttimia. Asia ratkaisee.

Aloitteiden läpivirtaus oli maanantaina esitellyn aloitelistan mukaan vaihteleva. Mukana oli edellisen vaalikauden aikana tehtyjä aloitteita, jotka ovat edelleen valmisteltavana. Kärjessä oli vuonna 2014 tehty aloite konsulttien käytöstä. Kuten valtuustossa totesin, näin kauaa siihen ei pitäisi mennä ja siitä kohta tulee mieleen, että kaupungin täytyy turvautua konsultin käyttöön konsulttialoitteen valmistelemiseksi loppuun.

Lisäksi maanantaina käsiteltiin eri pykälässä laatimaani aloitetta jatkuvasta selonteon tarpeesta sote- ja maakuntauudistuksesta. Aloite läpäisi valmistelun nopeasti, koska se oli tehty 28.4.2018 ja oli asiallinen selvityksessään valtuustolle. Selonteon tarve tai ainakin luonne muuttui kun koko maanhallituksen sote- ja maakuntahanke pysähtyi pari viikkoa ennen kuin sitä puitiin valtuustossa. Juna meni jo. Aloite voi olla siis luonteeltaan kiireelllinen ja sekin pitäisi ottaa huomioon valmistelun ripeydessä. Koska tarve tiedon saantiin ja kaupungin linjauksiin sotekysymyksissä oli edelleen polttava tein aiheesta suullisen kysymyksen, josta kaupunginjohtaja piti kattavan vastauspuheenvuoron. Mutta se on asia erikseen.

Kun osa aloitteista jää valmisteluun näin pyörimään, niin valtuutettujen ja heidän valitsijoiden oikeusturvan kannalta on kohtuullista vaatia aloitteiden viipymättäkäsittelyä mm. niin että erillisille selvityksille ja lausunnoille asetetaan määräaika ja katsotaan onko aloite kiireellinen luonteeltaan. Hyvään hallintoonkiin kuuluu, että asiat valmistellaan viipymättä eikä pitkittämisellä tehdä asiaa turhaksi.

Tein tästä kokoukseen ponnen, joka sai varmaan kanssavaltuutetuilta osaltaan silmät aukeamaan pitkän kokouksen lopulla. Kokoushan päätti sitten ryhmäneuvottelujen tuloksena maanantaina, että edellisen vaalikauden aloitteet saadaan valtuustoon valmisteltuina tämän vuoden aikana ja määräaikojen käytön tarve otettiin tarkasteluun. Valtuutetut olivat siis maanantaina yksimielisiä ripeyden nostosta aloitteiden valmistelussa, vielä valtuustossa 10.12.2018 enemmistö oli haluton kirjaamaan hallintosääntöön viipymättäkäsittelyn vaatimusta. Silloin mukana oli 19 valtuutettua, allekirjoittanut mukaan lukien, kannattamassa viipymättäkäsittelyä, ja maanantaina jo koko valtuusto. Suunta on oikea ja tietoisuus lisääntyy.

Julkaistu aamupostissa 27.3

Arto Järvinen, kaupunginvaltuutettu, perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa