Valtuustoaloite

LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ                              

Ehkäisevä päihdetyö ry:n kyselyn mukaan kannabista käyttävien ja sitä kokeilleiden kahdeksasluokkalaisten määrä on vuosina 2012–2013 pysynyt suunnilleen samana, mutta niiden vastaajien määrä, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan kannabista, on vuodessa kaksinkertaistunut.

 Hyvinkäällä tehdään jo nyt hyvää ehkäisevää nuorisotyötä asenteisiin vaikuttamiseksi ja nuorten omanarvontunteen vahvistamiseksi, jotta nuorten olisi helpompi ajatella omilla aivoillaan eikä joutua joukon painostuksen vietäväksi. Hyvä ja pysäyttävä esimerkki tästä työstä on Kokemuksesta voimaa -hanke, jossa päihteiden käytöstä koululaisille kertoo siitä omakohtaista kokemusta omaava henkilö suorin sanoin

Mielikuva huumeiden käyttäjästä

Mielikuva huumeita käyttävästä ihmisestä on muuttumassa. Tänä päivänä melkeinpä kuka tahansa voi jossakin määrin käyttää huumausaineita ilman, että pystyisimme käyttöä havaitsemaan tai tunnistamaan.

Käytön epäily

Käytön epäily aiheuttaa läheisissä usein ahdistusta ja kriisiyttää suhteita epäiltyyn käyttäjään. Epäilijälle on tarjolla monenlaista tietoa ja tukea vaikeassa tilanteessa ja siinä, miten siinä voi toimia omaksi ja käyttäjän parhaaksi.

Kokeilu

Huumausaineita kokeilevat nuoret ovat tavallisia nuoria, jotka tutustuvat aineisiin usein kavereidensa kautta ja kokeilevat niitä ensi kerran tutussa seurassa.

Suurin osa nuorten huumeiden käytöstä jää kokeiluksi, mutta toisille huumausainesiin syntyy vakava riippuvuus. Tästä syystä vanhempien ja muiden aikuisten on tärkeää puuttua nuoren huumeiden käyttöön heti, kun käytöstä herää pienikin epäilys.

Nuorten asenteet huumeita, varsinkin kannabista, kohtaan ovat muuttuneet entistä myönteisemmiksi.

Riippuvuus

Kokeilu voi johtaa jatkuvaan huumeiden käyttöön ja huumeriippuvuuteen. Riippuvuutta voidaan hoitaa ja monet pääsevät jälleen kiinni päihteettömään elämään.

Porttiteorialla tarkoitetaan teoriaa, jonka mukaan tietyn päihteen käyttö toimii ”porttina”, joka ennen pitkää johtaa muiden, vaarallisempien päihteiden käyttöön. Yleisimmin puhutaan nimenomaan kannabiksen johtavan ajan kanssa esimerkiksi heroiinin käyttöön. Jo tällä hetkelläkin A-klinikka ei pysty hoitamaan kaikkia korvaushoitoon hakeutuvia nuoria.

Myös Hyvinkäällä tämä on karua totta. A-klinikan mukaan heidän kävijöistään suuri osa on jo tällä hetkellä muita, kuin alkoholin käyttäjiä. Ohessa kahdelta vuodelta Terveysneuvontapiste Tykin tilastot. Tykki on auki 3h/vko Hyvinkään A-klinikan alakerrassa aina ma klo 13-16.  Tilastoissa näkyy valtava kasvu mm. terveysneuvontapisteen käynneissä ja neulan- ja ruiskunvaihdossa. Tykki on toiminut näin tiettynä aikana maanantaisin nyt 3v. ja selvästi löytänyt koko ajan lisää piikkihuumeita käyttäviä asiakkaita.

v. 2012

– varsinaisia käyntejä 125, kavereita 8 eli yhteensä 133 käyntiä

– 30 eri kävijää, heistä 6 naista, 24 miestä.

– kävijät syntyneet 1958-1991, suurin osa alle 30v.

 neula- ja ruiskupalautuksia 12 917kpl

 annettuja neuloja 12 882kpl

 annettuja ruiskuja 12 766kpl

 v. 2013

– varsinaisia käyntejä 198, kavereita 4 eli yhteensä 202 käyntiä

– 56 eri kävijää, heistä 16 naista, 40 miestä

– kävijät syntyneet  1956-1994, suurin osa alle 30v.

– neulan- ja ruiskunpalautuksia 28 404kpl

– annettuja neuloja 29 050kpl

 annettuja ruiskuja 27 474kpl

 

Asialle on keskustelun lisäksi nyt toimittava. Tästä syystä Hyvinkään Perussuomalaiset tekevät seuraavan aloitteen.

Hyvinkäällä ei ole mm. ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöä, jonka päätyönä olisi kenttätyön tekeminen nuorten ja lasten kanssa.

 

 

 

Ehdotamme, että

  • Hyvinkään kaupunki laajentaa Kokemuksesta voimaa -hankkeen koskemaan kaikkia Hyvinkään kouluja siten, että tilaisuuksiin osallistuvat kaikki 4.-9.-luokkalaiset.
  • Hyvinkään kaupunki nimeää Hyvinkään ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, jonka pääasiallinen toimenkuva on kenttätyö nuorten ja lasten keskuudessa.

Koska rahoitus on aina tärkeää eli mistä saamme tähän rahat, vastaamme siihen seuraavaa. Hyvinkäällä esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on korkea lähikuntiin verrattuna. Lisäksi avioerotilastot Hyvinkäällä ovat valtakunnallisesti huippuluokkaa. Tämä kertoo perheiden pahoinvoinnista. Tämä aiheuttaa kuluja erityisesti sosiaalitoimessa. Mikäli saamme ehkäisevällä työllä perheiden hyvinvointia parannettua tätä kautta, tulemme säästämään näissä menoissa valtavan määrän. Näin ollen sijoitus maksaa itsensä takaisin säästyvinä menoina. Yksittäisen lapsen ja nuoren elämän kannalta perheen parempi vointi ei ole edes rahassa mitattavissa, vaan se on mittaamattoman arvokas sijoitus.

 

Hyvinkää perussuomalaisten valtuustoryhmä, Timo Riskilä

 

Kirjoitettu 13.3.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa