Kirjoitettu 23.3.2024

Hyvinkään Perussuomalaiset ry – sääntömääräinen kevätkokous

Hyvinkään paikallisyhdistyksen kevätkokous pidetään lauantaina 27.4.2024 klo 14.00 alkaen JHL:n kokoustilassa, Kutomokatu 5 H.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus
Kirjoitettu 21.11.2023

Budjetti oli hyvin tehty, mutta palveleeko se veronmaksajaa

Hyvinkään valtuusto päätti talousarvion pitkälti kaupunginjohtajan esityksen mukaan. AP maanantaina uutisoi, että kaikki ryhmät kehuivat esitystä onnistuneeksi, myös omasta osuudesta oli siinä vastaava maininta perussuomalaisten puolesta.

Tarkkaavainen kokouksen seuraaja olisi havainnut, että teimme kokouksessa jo kiinteistöverojen alentamisesityksen, jolla olisi tuettu vaikeassa kustannustilanteessa olevia hyvinkääläisiä mm. pieneläkeläisiä oman kodin omistajia, kerrostaloasujia ja toimitiloihin sitoutuneita yrittäjiämme. Ikävä on todeta, että meidän maltillinen esityksemme ei mennyt läpi muiden ryhmien verotusmyönteisyyden vuoksi. Unohtui enemmistöltä, että kunta olisi voinut auttaa velkakorkojen ja asumiskustannusten paineessa olevia merkityksellisellä summalla. Kiinteistövero on yhteensä keskimääräisellä omakotitaloasujalla on noin 400-500 euroa vuodessa. Alennettu vero olisi ollut kädenojennus hankalassa tilanteessa eläville ja myös antanut syyn pysyä hyvinkääläisenä tai tulla hyvinkääläiseksi.

Menopuoli olisi kestänyt helposti tuon veroalennuksen, joko aiempien lihavien vuosien ylijäämästä tai sanomalla irti kiintiöpakolaisten ottosopimuksen, jota myös esitimme talousarviokäsittelyn aikana.

Toinen huomio koskee lähivuosien investointiaaltoa. Valtuusto ehti jo sitoa kätensä Monitoimihallin ennakollisella määräraharatkaisulla, mikä ei ole ollut kokonaisuutta arvioivalle budjettimenettelylle suotavaa. Yli 50 miljoonan euron hanke on myös taloudellinen riski, jonka vaikutuksia ei ollut selkeästi arvioitu päätöstä tehtäessä ja talousarviossakin vain yleispiirteisesti.

Lisäksi maanantaina hyväksyttiin muutoinkin raskas investointisuunnitelma, sisältäen monia koulu- ja liikuntapaikkahankkeita. Ne olisivat vaatineet huolellisempaa jaksotusta ja keskittymistä kuntalaisille tärkeiden peruspalvelujen tukemiseen, mihin seikkaan kiinnitin huomiota ryhmäpuheenvuorossamme.

Arto Järvinen
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu

Kirjoitettu 21.6.2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 kokouksessa seuraavat esityksemme muutoksina

Pysäköinnin linjauksiin 2023-2027. Perussuomalaisten tavoitteena on säilyttää sujuva arkiliikkuminen koko Hyvinkään keskustassa, maksuton pysäköinti ja riittävä liittyntäpysköintipaikkojen määrä.
1. Maksuton katualueen pysäköinti ja liityntäpysäköinti otetaan selkeästi tavoitteisiin ja linjauksiin kohtiin 2.3. ja 4.1.
Hyvinkäällä ei ole käytössä maksullista pysäköintiä julkisilla alueilla, vaan pysäköintiä säädellään liikennemerkein ja pysäköintiajoin. Tämä toimiva käytäntö on syytä säilyttää, jolla lisätään myös liikenteen sujuvuutta. Maksuttomuus tukee myös palvelujen saatavuutta ja elinvoimaa. Tästä linjauksesta seuraa, että kohdan 4.6 pysäköinnin hinnoittelun selvittäminen keskustassa ja samoin 4.2 kohdan liityntäpysäköinnin hinnoittelun erillisselvitys ovat turhia.
2.
Kohdasta 3. Pysäköintivyöhykkeet poistetaan maininnat kävelypainotteisuudesta keskustassa, ja korvataan se niin, että mahdollisuudet liikkumiseen turvataan kaikille liikkumistavoille sujuvuus ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.
3. Kohtiin 4.2 Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja 4.3.2
Keskitetty rakenteellinen pysäköinti ja kaupungin rooli
lisätään, että rakenteellinen ja keskitetty pysäköinti ei saa johtaa asukkaille maksuttoman pysäköinnin loppumiseen julkisessa tilassa. Liityntäpysäköinti tulee hoitaa ensisijassa liikenteenharjoittajien kanssa neuvoteltavin järjestelyin. Uusi rakentaminen ei ylipäätään saa johtaa kaupungin kustannusrasituksen lisääntymiseen vaan pysäköinnin järjestäminen asukas- ja asiakastarpeisiin tulee pääsääntöisesti säilyttää rakennuttajilla.
4. Kohtaan 4.5 Pysäköintinormien kehittäminen lisätään, että tosiasiallista autojen käyttötarvetta vastaavat pysäköintipaikkamäärät on turvattava jo kaavoituksessa ja uudisrakentamisessa niin asukkaille, vierailijoille ja palvelujen tuojille, kuten kotihoidolle.
Raskaalle liikenteelle tarjotaan muuta paikoitusta haittaamaton pysäköintitila liikennesuunnittelun yhteydessä.
Arto Järvinen
Kirjoitettu 19.6.2023

Perussuomalaiset ministerit on nimetty

Tässä ovat perussuomalaiset ministerit ja eduskunnan puhemies

 

Kirjoitettu 3.4.2023

Hyvinkäälle kaksi perussuomalaista kansanedustajaa!

Hyvinkään Perussuomalaiset on tuplannut kansanedustajiensa määrän, aivan mahtava saavutus! Leenaa ja Onnia lämpimästi onnitellen koko paikallisyhdistyksen jäsenistö. Olette todella paikkanne ansainneet!

Kirjoitettu 11.2.2023

Hyvinkään budjetti huolehtii omasta edustaan

Esitin valtuuston 6.2. kokouksen kyselytunnilla § 3 kohdalla seuraavaa. Toin esiin, että kaupunki pitää tulla aktiivisemmin hyvinkääläisiä vastaan erityisesti asumiseen liittyvien kustannusten taittamiseksi. Suomi on koko Euroopan mukana kohdannut voimakkaan hintojen nousun. Sähkön hinta on edelleen huippulukemissa, mutta myös muut asumiseen liittyvät kustannukset. Asuntolainojen korot ovat nousseet vuodessa jopa 5 %. Nämä molemmat merkitsevät keskituloiselle veronmaksajalle useiden satasten kuukausimenoja. Nämä siirtyvät käyttötililtä niin omistusasunnossa asuvalle omakustanteena kuin vuokralla asuvalle vastikkeiden kohoamisen myötä. Myös yrittäjiä kohtaa samaa ongelma.

Kysymys ei ole ohimenevästä ilmiöstä vaan vuodelle 2023 ennustetaan edelleen 5,5 % inflaatiota (Suomen Pankin arvio). Kuntalaisten ostovoima on heikentynyt jo vuonna 2022 jo ainakin 4 %. Reaalipalkat ovat laskeneet myös. Myös muut arjen toimintaan liittyvät hinnat ruokaa myöten ovat nousseet monissa peruselintarvikkeissa jopa kolmanneksen lyhyessä ajassa. Vastaavaa on koettu aikaisemmin 1990-luvun laman pyörteissä.

Ihmiset ovat saaneet jo tuntea tilanteen kukkarossaan. Tilanne veronmaksajan ja yrittäjän kannalta ei tänä vuonna ole muuttamassa suuntaa. Suomen hallitus on pyrkinyt kangerrellen käynnistämään ihmisten tukitoimet mm. sähkön hinnan nousun taittamiseksi. Nyt vasta on saatu aikaan sähkölaskujen suoratukea koskeva hallituksen esitys, jossa ensimmäiset suorat hyvitykset laskutukseen on toteutumassa vasta huhtikuun sähkölaskujen yhteydessä. Tukitoimet ovat kiireellisesti tarpeen. Valtakunnan toimia tarvitaan, mutta minne on unohtunut paikalliset tukitoimet.

Hyvinkään kokoinen kaupunki voi vaikuttaa omilla päätöksillään asumisen kustannuksiin. Esitimme jo vuoden 2023 valtuustossa asuin- ja yrittäjäkiinteistöverojen maltillista alentamista tukemaan selviytymistä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Emme saaneet tähän vastakaikua muilta ryhmiltä ja virkamiehiltä. Tämä olisi edelleen hankalan tilanteen jatkuessa käytettävissä ensi vuonnakin. Pidämme asian mielessä.

Kaupungin omistaman Hyvinkään Lämpövoiman hinnoittelua voidaan seurata ja omistajanohjauksellakin edellyttää pidettävän taksoja edelleen kohtuullisella tasolla. Sama koskee veden hintaa. Myös asumiseen liittyvien energiainvestointeihin on järkevä panostaa niin neuvonnan, viestinnän kuin luvituksen kautta.

Keinovalikoimaa on, jos sitä vaan halutaan käyttää. Mielestäni päämääränä on kuntalaisten huomioon ottaminen. Niin talousarvion käsittelyssä kuin kysymykseen saamassani vastauksessa paino oli selvästi budjetin tasapainon puolustamisessa ja myös vuoden 2022 ennakoidun monien miljoonien ylijäämän säilyttämisessä erilaisia investointeja varten. Kuntalaisen ja yrittäjän hätä oli tässä kohtaa täysin unohdettu.

Verotuksen kauttakin asiaan voi vaikuttaa. Tuo mainittu kiinteistöveron alentaminen olisi voitu hyvinkin tehdä jo tälle vuodelle kun kaupungin tilinpäätöksen ennakoinnin mukaan veroa saadaan kerättyä talousarvion suojaan vähintään miljoonan jo nykyisellä prosentilla. Myös muita veroja tulee kaupungille tilitettäväksi niin että aloittava talousarvioon nähden 13, 7 miljoonaa parempana!! Budjetin lihottaminen verovivulla ei tulisi olla päämäärä! Budjetti pysyisi tasapainossa vielä vaikka kuntalaisten hätätilanteessa tultaisiin vastaan.

Kysymys on arvovalinnoista. Olen mukana talkoissa, jossa huolehditaan nykyisten asukkaiden
toimeentulosta ja edistetään halua tulla tänne uudeksi asukkaaksi tai yrittäjäksi. Siihen kuuluu huolenpito kuntalaisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista.

Kaupungin Investointitarpeiden pitää kohdistua vain välttämättömään, eikä ainakaan innokkaaseen keskustan silta- tai pysäköintilaitosvisiointiin. Kuntalaisen selviytyminen vaikeassa tilanteessa ajaa mielestäni selvästi ohi sen, että häneltä otetut verot kerätään budjetin suojiin.

Arto Järvinen, Hyvinkää, kaupunginvaltuutettu, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

(Kirjoitus julkaistu Aamupostissa 11.2.2023)

Kirjoitettu 12.1.2023

Hallitus 2023 järjestäytyi

Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 11.1.2023.

Puheenjohtajana toimii Henri Perälahti, kuten syyskokouksessa jo valittiinkin.

Varapuheenjohtajana jatkaa Arto Järvinen ja sihteerinä & taloudenhoitajana Carita Auvinen.

Kirjoitettu 4.2.2022

Perussuomalaisten Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä järjestäytyi

Henri Perälahti valittiin Perussuomalaisten Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin Mari Valve Pornaisista.

Kirjoitettu 4.2.2022

Aluevaltuustoon valitut Hyvinkäältä

Kehnosta äänestysprosentista huolimatta Hyvinkää sai Keski-Uusimaan hyvinvointialueen valtuustoon kolme jäsentä; Onni Rostila, Arto Järvinen ja Henri Perälahti. Varajäsenet; Tiina Karhunen, Veijo Lappalainen ja Tiina Halla-aho. Onnittelut kaikille valituille ja lämpimät kiitokset ehdokkaitamme äänestäneille.

Kirjoitettu 2.11.2021

Hyvinkään aluevaaliehdokkaat

Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet: Halla-aho Tiina, Heikkilä Matti, Järvinen Arto, Karhunen Tiina, Karvinen Nina, Kopponen Jori, Kuivala Jani, Lappalainen Veijo, Lindell Jouni, Manninen Harri, Mäkinen Esa, Perälahti Henri, Repola Jarkko, Rintala Toni, Rostila Onni, Rönkkö Aira, Stamnas Elias ja Uusitalo Kai.

Kirjoitettu 27.8.2021

Ehdolle aluevaaleihin?

Haku perussuomalaisten aluevaaliehdokkaaksi on käynnissä!

Kirjoitettu 17.8.2021

Puolueelle uusi johto – Leena Meri 1. varapuheenjohtaja

https://www.perussuomalaiset.fi/ajankohtaista/seinajoella-valittiin-perussuomalaisten-uusi-puoluejohto/

Kirjoitettu 5.5.2021

Ehdokaslistat luovutettu

Ehdokaslistat luovutettiin keskusvaalilautakuntaan 3.5. ja Hyvinkään ehdokassaldoksi tuli 72! Ehdokkaista suurin osa on uusia.

Ehdolla ovat : Carita Auvinen, Voitto Erkkilä, Tiina Halla-aho, Matti Heikkilä, Kalle Helin, Jukka Hipponen, Jari Holma, Mika Hursti, Samu Huttunen, Teemu Jauhiainen, Kyösti Jyrkinen, Arto Järvinen, Janne Järvinen, Heikki Jäske, Heidi Kainulainen, Tiina Karhunen, Timo Karhunen, Nina Karvinen, Jori Kopponen, Toni Koski, Saku Koskinen, Jani Kuivala, Jari Kujala, Jyrki Kärras, Veijo Lappalainen, Juha Lehtinen, Sakari Leinonen, Juuso Liinakari, Jouni Lindell, Mira Lindgren, Katariina Linnimaa, Birgitta Loitokari, Aulikki Luukkanen, Juhani Luukkanen, Christian Malin, Harri Manninen, Leena Meri, Meelis Milli, Risto Myllys, Esa Mäkinen, Magnus Mäkinen, Pekka Mäkinen, Olli Mäki-Tuuri, Mika Nietula, Janne Parkkonen, Kristiina Parkkonen, Ture Parviainen, Heidi Pendolin, Henri Perälahti, Jari Piirainen, Ilpo Pulkkinen, Jesse Raja-aho, Jarkko Repola, Toni Rintala, Onni Rostila, Seppo Ruija, Aira Rönkkö, Andreas Saarinen, Matti Salomäki, Pekka Sipikari, Elias Stamnas, Veli Strandman, Daniel Säkkinen, Sami Tammi, Kimmo Tammisto, Kimmo Tuomi, Kai Uusitalo, Jani Vartia, Samuli Virtanen, Tenho Väisänen ja Kari Åvist.

Hyvinkään Perussuomalaiset ry

Kirjoitettu 17.1.2021

Ehdokaslista pitenee – lähde ehdolle!

Hyvinkään Perussuomalaiset ry piti järjestäytymiskokouksen 14.1.2021 etäkokouksena. Aiemmin syksyllä Henri Perälahti valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana yksimielisesti. Nyt hallitus valitsi Arto Järvisen jatkamaan varapuheenjohtajana sekä Carita Auvisen jatkamaan sihteerinä.

Kokouksessa hyväksyttiin uusia jäseniä, joita nyt runsain mitoin liittyy perussuomalaisiin. Perussuomalaiset on huomattu vaikuttavaksi puolueeksi ja monenlaiset ihmiset haluavat mukaan tekemään Suomesta ja Hyvinkäästä paremman. Perussuomalaisuus nähdään oikeana tienä parempaan tulevaisuuteen.

Kokouksessa hyväksyttiin myös lisää kunnallisvaaliehdokkaita. Hyvinkään perussuomalaisten tavoite olla isoin valtuustoryhmä ja tuplata valtuutettujen määrä näyttää todennäköiseltä.

Koronarajoitukset varmasti muokkaavat vaalikampanjaa kaikille puolueille – sosiaalinen media ja media yleensäkin tulee olemaan tärkeä alusta äänestäjille sekä ehdokkaille löytää toisensa. Hyvinkään Perussuomalaiset toivookin, että mediat antavat tasapuolisen mahdollisuuden kaikille poliittisille ryhmille ja toivottaa kilpailijat haastamaan perussuomalaista vaihtoehtoa todenteolla.

Hyvinkään Perussuomalaisten ehdokkaiksi hyväksyttyjä on nyt jo 41 kpl. Ehdokkaita löytyy monenlaisia: nuorta opiskelijaa, muusikko, yrittäjiä ja eläkeläisiä. Löytyy duunareita, teknikko, mekaanikko, useampi IT-osaaja, lakimies, pari varatuomaria, kätilö, kiinteistöhoitaja omaishoitaja, diplomi-insinööri ja pari maisteria. Uusia ehdokkaita on jo yli parikymmentä.

Ehdolla ovat: Carita Auvinen, Matti Heikkilä, Samu Huttunen, Teemu Jauhiainen, Arto Järvinen, Heikki Jäske, Tiina Karhunen, Timo Karhunen, Jori Kopponen, Toni Koski, Saku Koskinen, Veijo Lappalainen, Juha Lehtinen, Sakari Leinonen, Jouni Lindell, Katariina Linnimaa, Aulikki Luukkainen, Juhani Luukkainen, Christian Malin, Leena Meri, Meelis Milli, Risto Myllys, Olli Mäki-Tuuri, Kristiina Parkkonen, Ture Parviainen, Heidi Pendolin, Henri Perälahti, Jari Piirainen, Ilpo Pulkkinen, Jesse Raja-aho, Toni Rintala, Onni Rostila, Aira Rönkkö, Matti Salomäki, Elias Stamnas, Veli Strandman, Sami Tammi, Risto Toiviainen, Kai Uusitalo, Samuli Virtanen, Kari Åvist.

“Vielä varmaan saadaan kymmenkunta ehdokasta, joista osa on vanhoja ja osa uusia”, arvioi Henri Perälahti.

Hyvinkään Perussuomalaiset ry

Kirjoitettu 19.10.2020

Hyvinkään PS:n syyskokous 17.10.2020

Hyvinkään PS:n syyskokous pidettiin 17.10.2020. Henri Perälahti valittiin neljännen kerran yksimielisesti Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi.

Perälahden kanssa uuden hallituksen muodostavat Arto Järvinen, Carita Auvinen, Tiina Karhunen, Toni Rintala, Juhani Luukkanen, Matti Heikkilä ja Samu Huttunen.
Varajäseniksi valittiin Kristiina Parkkonen, Sakari Leinonen, Heidi Pendolin, Jesse Raja-aho, Aulikki Luukkanen, Jori Kopponen, Arto Stenhäll.

Perälahti piti valintansa jälkeen puheen, jossa hän ohjeisti jäseniä ja kuntavaaleihin ehdokkaaksi lähteviä aktiiviseen ja yhteistyökykyiseen toimintaan. Perälahden mukaan Hyvinkään perussuomalaisilla on selkeä tavoite olla vaalivoittaja. Tällä hetkellä olemme nuorten ykkönen gallupeissa uutisten mukaan.

“Meillä on jo nyt kuntavaaliehdokkaita enemmän kuin viimeksi. Ja varmasti tulee lisää.”, totesi Perälahti.

Hyvinkään perussuomalaisten lisääntynyt energia näkyy myös tulevassa toiminnassa: Kylätapahtuma pidetään 25.10. Kaukasissa klo 12-13 ja Ridasjärvellä klo 14-15. Marraskuussa tehdään kyläkierros Kytäjälle ja Noppoon. Lisäksi 21.11. klo 17-19 on Hyvinkäällä Perusilta (Paakari Puusti -kahvilassa), johon vieraaksi saapuu kansanedustaja Mauri Peltokangas.

Kirjoitettu 12.6.2020

Hyvinkään Perussuomalaiset nimesi ensimmäiset 20 kuntavaaliehdokasta – Jussi Halla-Aho tulee Hyvinkäälle 28.6

Hyvinkään Perussuomalaisten hallituksen kokouksessa 10.6.2020 valittiin ensimmäiset ehdokkaat kuntavaaleihin 2021.

“Ehdokasrekry on käynnistynyt ennätysvauhdilla ja tavoitteemme tuplata ehdokasmäärä edellisiin vaaleihin nähden näyttää jopa todennäköiseltä”, totesi puheenjohtaja Henri Perälahti.

Sunnuntaina 28.6. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tulee Hyvinkäälle toritapahtumaan. Paikalla on myös mahdollista tavata nykyisiä hyvinkääläisiä valtuutettuja sekä uusia kunnallisvaaliehdokkaitamme. Tule käymään ja vaikuta kunnan asioihin!

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kannustaa ihmisiä vaikuttamaan: ”Ehdokkaaksi tarvitaan tavallisia ihmisiä ja erilaisia ihmisiä, nuoria, vanhoja, miehiä, naisia, duunareita ja yrittäjiä, sekä kaikkea tältä väliltä.”

Kuntavaaliehdokkaiksi nimettiin valtuutettu Carita Auvinen, Matti Heikkilä, Samu Huttunen, valtuutettu Heikki Jäske, valtuutettu Tiina Karhunen, Timo Karhunen, valtuustoryhmän puheenjohtaja Veijo Lappalainen, Jouni Lindell, Aulikki Luukkanen, Juhani Luukkanen, valtuutettu Arto Järvinen, kansanedustaja Leena Meri, Meelis Milli, Juho Niska, Kristiina Parkkonen, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Henri Perälahti, Jesse Raja-aho, Toni Rintala, Matti Salomäki sekä Kari Åvist.

Hyvinkään PS kasvaa ja NOSTAA SYKETTÄ aiempaa enemmän!

Hyvinkään Perussuomalaiset ry.

Kirjoitettu 27.3.2020

Lue uusin PS-jäsenkirje 23.3.2020

https://www.perussuomalaiset.fi/ajankohtaista/ps-jasenkirje-23-3-2020/

Kirjoitettu 12.3.2020

Perussuomalaiset peruuttavat yleisötilaisuutensa ainakin pääsiäiseen saakka

https://www.perussuomalaiset.fi/ajankohtaista/perussuomalaiset-peruuttavat-yleisotilaisuutensa-maaliskuussa/

Kirjoitettu 11.3.2020

Hallituksen sihteeri vaihtui

PS Hyvinkään hallitus valitsi kokouksessaan 11.3.2020 hallitukselle uuden sihteerin aiemmin tehtävää hoitaneen Matti Heikkilän tilalle. Sihteerinä toimii em. kokouksesta alkaen Carita Auvinen.

Kirjoitettu 29.2.2020

Uusi PS-lehti ilmestynyt – lue verkossa

Kirjoitettu 8.12.2019

Henri Perälahti ja Matti Heikkilä PS Uudenmaan piirin hallitukseen.

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Tuusulan Perussuomalaisten puheenjohtaja Jari Immonen.

Hyvinkään perussuomalaisten puheenjohtaja Henri Perälahti jatkaa piirin hallituksen varsinaisena jäsenenä.

Hyvinkään Perussuomalaisten hallituksen jäsen ja sihteeri Matti Heikkilä valittiin piirin hallitukseen varajäseneksi.

Kirjoitettu 6.12.2019

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

 

Tänään on Juhlapäivä!
Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri tuo kaupungin tervehdyksen Hyvinkään kaupungin itsenäisyyspäivän vastaanottolle Hyvinkääsaliin klo 14:00 alkaen.
Hyvinkään Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Veijo Lappalainen pitää juhlapuheen Itsenäisyyspäivän juhlassa Kaukasten Juhlatalolla klo 16:00 alkaen.

 

Kirjoitettu 11.9.2019

Hyvinkään perussuomalaisten valtuustoryhmä kasvaa

Hyvinkään perussuomalaiset hyväksyi sunnuntaina 8.9.2019 kokouksessaan kaupunginvaltuutettu Heikki Jäsken valtuustoryhmäänsä yksimielisesti. Jäske siirtyy keskustan valtuustoryhmästä, joten sen koko supistuu kolmeen valtuutettuun. Jäske on pitkän linjan kuntapoliitikko ja hän on toiminut aiemmin monissa vastuullisissa luottamustehtävissä Hyvinkäällä. Jäske tiedetään ajatusmaailmaltaan kansallismielisenä ja puolueen ajamiin asioihin sitoutuneena poliitikkona. Jäsken siirtymisen valtuustoryhmään otti jäsenistö tyytyväisyydellä vastaan. Valtuustoryhmän kasvu seitsemään valtuutettuun antaa osaltaan hyvän sysäyksen vuoden 2021 kuntavaaleihin.

Hyvinkään Perussuomalaiset ry ja valtuustoryhmä

Kirjoitettu 30.6.2019

Perussuomalaisten 13. puoluekokous Tampereella 29-30.6

Perussuomalaisten 13. puoluekokous pidettiin Tampereella 29-30.6. Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Halla-aho, ilman äänestystä. Uudeksi puoluesihteeriksi valittiin äänestämällä Simo Grönroos. Varapuheenjohtajiston osalta tarvittiin myös äänestyksiä ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka Purra. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arja Juvonen ja kolmantena varapuheejohtajana jatkaa Juho Eerola.

Kokousrupeaman lopussa valittiin puoluevaltuusto johon nimettiin mm. Hyvinkään Perussuomalaisten puheejohtaja Henri Perälahti.

Kirjoitettu 27.3.2019

Hyvinkääläistä perussuomalaisuutta eduskuntaan – äänestä

Kirjoitettu 22.8.2018

Hyvinkään Perussuomalaiset 10v – tapahtumat

25.8. Lystilauantaissa Villatehtaalla

8.9. Kirjastonaukiolla

8.9. 10-vuotisjuhlaseminaari Tapainlinnan koululla

Tervetuloa!

Kirjoitettu 28.5.2018

Perussuomalaiset ovat Uudenmaanpiirin yleiskokouksessaan 27.5.2018 asettaneet ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat. Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sekä kansanedustaja Arja Juvonen ehdokkaiksi.

LEHDISTÖTIEDOTE 27.5.2018

Julkaisuvapaa heti

Naisissa on voimaa

Perussuomalaiset ovat Uudenmaanpiirin yleiskokouksessaan 27.5.2018 asettaneet ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat. Vaikka puoluetta pidetäänkin äijäpuolueena ehdokkaiksi valittiin kaksi naista Arja Juvonen Espoosta ja Leena Meri Hyvinkäältä. Valintoja tullaan tekemään lähipäivinä lisää piirihallituksen toimesta, eikä naisvoittoisuus tule vähenemään.

Juvonen kuvaa tuoreeltaan tunnelmiaan: ”Samalla linjalla mennään eteenpäin. Olen tavattavissa kansan keskellä ja lupaan tehdä työni hyvin.” Meri puolestaan sanoo hymyillen: ”Kiitän luottamuksesta. Jatkan töitä samaan malliin.”

Kattava ehdokasasettelu

Perussuomalaiset tulevat asettamaan eduskuntavaaliehdokkaita kaikista kunnista ympäri Uuttamaata. Ehdokkaat tulevat olemaan eri ikäisiä ja edustamaan laajasti eri ammattiryhmiä. Kattavalla ehdokasasettelulla pyritään tarjoamaan jokaiselle äänestäjälle oma ehdokas.

Maakuntavaaleihin täydellä listalla

Uudenmaan Perussuomalaisilla on myös valmius asettaa täysi lista maakuntavaaliehdokkaita vaalien toteutuessa. Ehdokasasettelu on jo pitkään ollut käynnissä ja viimeisiä paikkoja täytellään ennen lomien alkua.

Lisätietoja Maiju Tapiolinna
PS Uudenmaanpiiri 1. varapuheenjohtaja
040 587 1641
maiju.tapiolinna@nullkolumbus.fi

Kirjoitettu 24.1.2018

Hyvinkääläiset nuoret hyvin edustettuina Uudenmaan PS Nuorissa

Vuoden 2018 hallitus järjestäytyi

Uudenmaan Perussuomalaiset Nuoret ry:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa Vantaalla 11.1. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi ja taloudenhoitajaksi Linus Linsénin Hyvinkäältä (toinen oikealta), sihteeriksi ja tiedottajaksi Jonne Vesalan Hyvinkäältä (oikealla) ja toiminnanjohtajaksi Jesse Raja-ahon Hyvinkäältä (vasemmalla). Yhdistyksen puheenjohtajana toimii syyskokouksessa valittu Suvi Karhu Espoosta (keskellä). Kuvassa lisäksi hallituksen jäsen Pasi Liukkonen Vantaalta (toinen vasemmalta). Tiina Karhunen Hyvinkäältä valittiin hallituksen varajäseneksi (ei kuvassa).

 

Kirjoitettu 8.1.2018

Hyvinkään PerusSuomalaiset ovat järjestäytyneet vuodelle 2018

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 9.12.2017.
Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Henri Perälahti.

Varapuheenjohtajana jatkaa Arto Järvinen, sihteerinä jatkaa Tiina Karhunen ja uutena taloudenhoitajana Carita Auvinen.

Hallituksen jäseniä ovat (varajäsen):

Arto Järvinen (Veijo Lappalainen)
Matti Heikkilä (Matti Salomäki)
Jesse Raja-aho (Saila Sinisalo)
Carita Auvinen (Jarno Jääskeläinen)
Tiina Karhunen (Jussi Niska)
Juha Lehtinen (Satu Rintala)
Nina Naskali (Toni Rintala)

Timo Riskilä valittiin Uudenmaan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi.

Kirjoitettu 7.1.2018

Kohti presidentin vaaleja 2018

Laura2018 Suomi takaisin

Presidentinvaalit 2018 lähestyy. Kolmen viikon kuluttua tuleva presidentti on jo selvillä, tai sitten edessä on vaalien toinen kierros.

Hyvinkään Perussuomalaiset ry. on osallistunut Lauran vaalikampanjaan niin joulupuuron ja glögien tarjoiluilla, kuin vaalilehtien jakamisellakin.

Loppukiri käynnistyy ja Laura -tiimin jäseniä voi nähdä ympäri kaupunkia. Muistetaan uurnilla numero 5, ja tehdään Laura Huhtasaaresta Suomen tasavallan presidentti. #Laura2018 #Suomitakaisin

 

Kirjoitettu 23.12.2017

Hyvää Joulua ja Uuttavuotta 2018

Kirjoitettu 29.12.2016

HYVINKÄÄN PERUSSUOMALAISET VALITSIVAT LUOTTAMUSHENKILÖITÄ

Hyvinkään Perussuomalaiset ry on sääntömääräisessä syyskokouksessaan 12.11.2016 valinnut ensi vuodeksi yhdistykselle puheenjohtajan ja hallituksen.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Timo Riskilä. Hallituksen jäseniksi valittiin Arto Järvinen, Tiina Karhunen, Jesse Raja-aho, Jari Holma, Päivi Riskilä, Risto Myllys ja Nina Naskali. Nina Naskali on toiminut aiemmin Suomen Keskusta -puolueessa, mutta siirtynyt hiljattain perussuomalaisiin. Hallituksen varajäseniksi valittiin Toni Rintala, Vesa-Matti Heikkilä, Carita Auvinen, Ali Mehmet, Timo Karhunen, Kyösti Jyrkinen ja Satu Rintala. Perussuomalaisten Uudenmaapiirin hallituksen edustajaksi valittiin niin ikään Timo Riskilä.

Syyskokokous keräsi paikalle ennätysmäärän yhdistyksen jäseniä. Paikalla oli luonnollisesti myös kaupunkimme kansanedustaja Leena Meri, jonka terveisiä eduskunnasta ja valtion politiikasta kuunneltiin mielenkiinnolla.

Lisätietoja Timo Riskilä, hallituksen puheenjohtaja, p: 044 2611161, riskilatimo@nullgmail.com

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

  1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
  2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
  3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
  4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
  5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija

Kirjoitettu 24.3.2016

SDP:n mielestä jo presidenttikin on kummallinen

Viime kesästä asti olemme kuulleet suurimman oppositiopuolueen SDP:n jatkuvaa arvostelua ihan kaikesta mitä tehdään, yritetään tehdä tai edes harkitaan jonkin asian tekemisestä. Hallitus on SDP:n mielestä epäonnistunut lähes kaikessa. Aina löytyy asiantuntija, joka tämän myös vahvistaa. Kaikki hyvät uudistukset tai muutokset ovat lisäksi aina opposition ja erityisesti SDP:n ansioita.

Samaan aikaan Eurooppaan kohdistuu valtava kansainvaellus, joka koettelee ihmisten sietokykyä monella tavoin ja osoittaa kuinka toimimattomia aiemmin tehdyt kansainväliset sopimukset ovat. Tämä on ymmärrettävää, sillä kansainväliset sopimukset on tehty aivan erilaisessa tilanteessa missä nyt ollaan. Asiat on tiedostettu, mutta mitään ei saada kansainvälisellä tasolla eikä EU:ssa aikaiseksi.

Presidentti Sauli Niinistö puhui näistä asioista avatessaan vuoden 2016 valtiopäivät. Hän totesi ongelmien vain lisääntyvän ja muuttoliikkeen olevan paljolti kansainvaellusta, eli muuta kuin välitöntä hätää pakenevien muuttoliikettä sekä sisältävän turvapaikkaoikeusjärjestelmän väärinkäyttöä.  Lisäksi hän hoputti EU:ta toimiin mm. yhteisen rajavalvonnan ja pikakäännytysten kautta. Myös todellista hätää kärsiviä voidaan näin auttaa saamaan apua.

Lisäksi presidentti arvioi, että kansainvälisten sopimusten muuttaminen on niin hidasta, ettei se tähän auta. Lisäksi säännökset on presidentin mukaan tehty aivan eri aikakauteen ja tilanteisiin. Presidentti arvioi että jos säädökset tehtäisiin nyt, ne tehtäisiin oleellisesti tiukemmiksi ilman, että ihmisoikeuksia silti loukataan.

SDP:n poliitikot Eero Heinäluoma, Antti Rinne ja Nazima Razmyar ennättivät kummeksumaan presidentin puhetta. Erityisesti se, että presidentti otti rohkeasti esiin kansainvälisen oikeuden sopimukset ja niiden toimimattomuuden sekä tilanteet, joissa sopimusta ei aina voi noudattaa, oli demareille liikaa. Juristina presidentti ymmärtää sen, että kukaan ei voi edellyttää osapuolilta sopimusten noudattamista pilkulleen tilanteessa kuin tilanteessa.

Eilen SDP osoitti eduskunnassa mieltään, kun puhemiehistössä ei ole opposition edustajaa. Uskallan epäillä, että he tarkoittavat tällä demariedustusta.

Eikö asioista pidä puhua ja yrittää ratkaista niitä? Mistähän huomenna kulmat demareilla nousee? SDP:stä on tullut paheksujien ja mielensä pahoittajien puolue, joille kukaan muu kuin demari ei kelpaa.

Kirjoitettu 24.3.2016

Terroristit käyttävät suvaitsevaisuutta hyväksi

Katselin aamun uutisia Brysselistä. Sieltä suomalainen  EU virkamies kertoi, että Brysselissä on alueita, jonne poliisi ei uskalla mennä ongelmatilanteissa.

Samaan aikaan, esimerkiksi kokoomus ja erityisesti Stubb, puhuvat vain rasismin vastustamisesta ja avoimesta suvaitsevaisesta  yhteiskunnasta. Hienoa arvoja, joita ehdottomasti kannatan.

Ongelma on vain se, että terroristit eivät ole kiinnostuneet vuoropuhelusta kanssamme  ja käyttävät suvaitsevaisuuttamme hyväksi ja nauravat päälle kun meitä kuolee iskuissa.

Mietin, että jos minä menisin vaikka Irakiin ja perustaisin sinne väkivaltaisen suomalaisreservaatin ja meuhkaisin siellä ja odottaisin vielä yhteiskunnan tukea elämiseen, niin mikä olisi vastaanotto? Oletan että armeija tulisi paikalle ja hajottaisi alueen. Parhaassa tapauksessa henki lähtisi.

Keskustellaan ja suvaitaan vaan,  mutta terrorismi ei sillä katoa.

Kirjoitettu 30.9.2015

Kansanedustaja Leena Meri (ps) on laatinut kirjallisen kysymyksen matkustaja-alustukiin liittyvistä mahdollisista

Kansanedustaja Leena Meri (ps) teki kirjallisen kysymyksen matkustaja-alustukiin liittyvistä mahdollisista leikkauksista ja on huolissaan suomalaisten merimiesten
massatyöttömyysuhasta

Kansanedustaja Leena Meri (ps) on laatinut kirjallisen kysymyksen matkustaja-alustukiin liittyvistä mahdollisista
leikkauksista.

Suomen lipun alla liikennöivillä matkustaja-aluksilla kulkee vuosittain lähes 7 miljoonaa matkustajaa Suomen ja
Ruotsin, Suomen ja Saksan sekä Suomen ja Viron välillä.
Vuositasolla matkustajat jättävät Suomeen yli 500 miljoonaa euroa.
Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan vuosittain noin 25 % Suomen ja ulkomaiden välisistä kappaletavarakuljetuksista.
Käytännössä melkein kaikki päivittäistavarakaupan tuotteet kuljetetaan matkustaja-autolautoilla. Matkustaja-autolauttojen osuus Suomen tuonnin ja viennin sekä huoltovarmuuden takaajana on siis merkittävä.
Suomen ja Ruotsin välisessä kappaletavaraliikenteessä matkustaja-autolauttojen rooli on vielä korostuneempi: 95
% maidemme välisestä tavaraliikenteestä kulkee meriteitse Viking Line ja Tallink Siljan matkustaja-autolautoilla sekä muun muassa Naantalista liikennöivillä Finnlinesin ropax-aluksilla.
Tallinnaan risteilee Helsingistä myös Suomen lipun alla seilaava Eckerö Linen alus ja Vaasassa liikennöivä Wasa Express.
Ala on kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Pahimmat kilpailijamaamme ovat Ruotsi ja Viro. Ruotsissa on toteutettu
EU-komission suositusten mukaiset kauppamerenkulun miehistökustannustuet ottamalla käyttöön niin sanottu nettopalkkajärjestelmä, jossa varustamon ei tarvitse tilittää eteenpäin erinäisiä työnantajan sivukuluja ja merenkulkijoiden maksamia veroja, täten miehistön
palkkakustannukset ovat pienemmät. Virossa taas työvoimakustannusten taso on alhaisen palkkatason johdosta huomattavasti matalampi kuin Suomessa. Lisäksi Viron yritysverotusjärjestelmä on varustamoille erittäin edullinen.

Hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvien ehdollisten leikkausten joukossa on esitys kauppamerenkulun tukien leikkaamisesta
20 miljoonalla eurolla. Leikkaus on suunniteltu kohdistuvan pelkästään matkustaja-alusten miehistötukeen. Suomalaiset matkustaja-alusvarustamot ovat jo ilmoittaneet, että mikäli tukien leikkaus toteutetaan, ne tulevat siirtämään aluksensa muiden maiden alusrekistereihin
ja mitä ilmeisimmin Ruotsiin tai Viroon. Pelkästään Viking Linen osalta tukien leikkaaminen tarkoittaisi yli 10 miljoonan euron suoranaista menetystä, mikä saisi yhtiön toiminnan Suomen lipun alla raskaasti tappiolliseksi.
Matkustaja-alusten ulosliputtaminen merkitsee pahimmillaan jopa yli 4 000 suomalaisen merityöpaikan menetystä.
On varsin todennäköistä, että näitä työpaikkoja ei enää tultaisi saamaan takaisin Suomeen niin kuin ei myöskään ulosliputettuja matkustaja-aluksia.
Ulosliputuksien toteutuessa varustamot käyttäisivät jatkossa mahdollisesti henkilöstövuokrausyrityksiä palkatessaan miehistöä aluksilleen. Henkilöstövuokrausyritykset maksavat usein pienempää palkkaa, kun varustamoihin suoraan,
heidän itsensä palkkaama miehistö
Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sisältyi vastaava esitys kauppamerenkulun tukien leikkaamisesta 20 miljoonalla
eurolla. Kataisen hallitus kuitenkin luopui esityksestä, koska sen katsottiin johtavan välittömiin ulosliputuksiin ja suomalaisten merenkulkijoiden joukkotyöttömyyteen.
Tiedot on saatu Suomen Merimiesunioni ry:stä sekä varustamojen
vuosikertomuksista.
Mitä maan hallitus aikoo tehdä, jotta matkustaja-alustuen leikkausuhka ei toteutuisi ja onko leikkausten
toteutuessa mahdollisesti toteutuva merimiesten massatyöttömyys mahdollisten ulosliputusten toteutuessa huomioitu?

Kirjoitettu 19.7.2015

Keskustan Nina Naskali

Eduskuntavaaliehdokas 2015 ,Nina Naskali Keskustasta on siirtynyt vahvistamaan Hyvinkään PS rivejä. Tervetuloa perussuomalaisiin ja Hyvinkään PS riveihin.

Kirjoitettu 19.7.2015

Kuntavaalit

Hyvinkään PS aloittaa valmistautumisen tuleviin 2017 kuntavaaleihin. Vahvistamme joukkojamme, joten jos olet kiinnostunut politiikasta ja omaat Perussuomalaisten arvot, ota yhteyttä hallituksemme jäseniin.

Kirjoitettu 26.4.2015

Kivikaudelta nykyaikaan

Hämmästys oli suuri 8 kuukautta sitten, kun minut valittiin Uudellemaalle yhdeksi vaalipäälliköistä. Toivon, että perimmäinen syy oli se, että me Hyvinkään Perussuomalaiset olemme tehneet valtavasti töitä viimeisen 2 vuoden aikana. Tästä osoituksena on se, että olemme nousseet Hyvinkään suurimmaksi ja suosituimmaksi puolueeksi. Joukkue joka pelaa joukkuepeliä voittaa. Niin mitä otsikkoni puolueesta? Olen tullut Perussuomalaisiin vuonna 2006, jolloin puolue oli vielä kovin pieni ja mainostuskin tehtiin luultavasti world-asiakirjoilla. Puolueen kasvaessa on tajuttu myös tuoda ammattimaisuus esille ja siitä nämä kiitokset puoluetoimistolle. Jouduin tutustumaan esim: vaaligalleryn tekoon uudella työkalulla, jota toivon mukaan käytetään myös seuraavissa vaaleissa. Tästä upeasta luomuksesta kehittyi vaalilehti ja kansalaisten palaute oli pelkästään positiivinen.

Myös yhtenäinen värimaailma on silmille pelkkää nannaa ja tätäkin toivoisi käytettävän entistä enemmän. Näin jokainen kansalainen tietäisi värit nähdessään, että kyseessä on Suomen paras puolue.

Lopuksi haluan kiittää myös tuhansia työtunteja tehnyttä kenttäväkeä, jonka ansiota on se, että olemme Suomen paras toripuolue.

Kirjoitettu 31.3.2015

Puheenjohtajan kevätterveiset

 

Hyvinkään Perussuomalaiset ry. on kasvava joukko arvokkaiden asioiden parissa toimivia ihmisiä. Olen saanut kunnian olla puheenjohtajana kolmatta kautta, enkä voi kuin kiittää kaikkia jäseniämme. Kaikki ovat tärkeitä osia meidän palapelissämme!

Kulunut vuosi oli työntäyteinen. Kokouksia ja erilaisia palavereja kertyi monia satoja, joiden kautta luottamuspaikoilla olevat jäsenemme pääsivät vaikuttamaan kuntalaisten asioihin. Perussuomalaiset ovat tulleet jäädäkseen ja sehän tietysti sapettaa useita muita puolueita. Yhdistyksemme kasvoi viime vuonna lähes kahdellakymmenellä uudella jäsenellä, joten emme ole enää mikään pikkuyhdistys, vaan yhdistys, joka otetaan tosissaan. Lukuisat kuntalaisten yhteydenotot kertovat myös sen tosiasian, että olemme saaneet jotain aikaiseksi. Me kuuntelemme kuntalaisia.

Kevät on kiireistä aikaa. EK-vaalit ja sen ohella lukuisat kokoukset vaativat sitä perussuomalaista sisua. Tammikuusta lähtien olemme olleet toreilla ympäri Uuttamaata. Leena Meri ja Veijo Lappalaisen valikoiduttua eduskuntavaaliehdokkaiksi on myös tämä tuonut lisämausteensa tähän kevääseen. Puheenjohtajan nimitys Uudenmaan vaalipäälliköksi asetti myös omat kiemuransa, mutta tässä hallituksemme ja muut aktiivit ovat näyttäneet, että voimaa on. Olen luottavaisena katsonut joukkueemme etenemistä.

Hyvinkään Perussuomalaisten mennyt vuosi on ollut rakentamisen vuosi. Työryhmiä, jotka tukevat valtuustoryhmäämme on perustettu kaksi, joka myöskin kertoo sen, että jokainen jäsen saa ja voi vaikuttaa meillä. Joukkuepelin aakkoset on opeteltu ja tämä työ jatkuu vuodella 2015.

Eduskuntavaalien jälkeen on aika nauttia Suomen kauniista suvesta. Elokuussa yhdistyksemme osallistuu puoluekokoukseen, joka tällä kertaa järjestetään Suomen Turussa. Tästä onkin jäsenkirje saapunut. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan, sekä samalla tutustumaan muihin perussuomalaisiin ympäri Suomen.

Kaipaamme teitä kaikkia mukaan toimintaan ja ideoimaan. Teitä vartenhan tämä yhdistys on olemassa. Hyvä jäsen, jos saat hyvän idean tai näet puutteita jossain, ilmoita siitä. Pyrimme toteuttamaan toiveitanne, ja korjailemme virheitämme. Reippaasti vaan yhteydenottoja ja läsnäoloa tilaisuuksissamme.

Lopuksi haluan kiittää vielä kaikkia yhdistyksen jäseniä kaikesta tuesta ja kannustuksesta! Teistä huokuu Perussuomalais-henki  ja teidän vuoksi jaksan uskoa siihen, että kaikki Perussuomalaisten hyväksi tehty työ on ollut tervetullutta.

Kesää odotellessa

Timo Riskilä

Puheenjohtaja

Kirjoitettu 2.1.2015

Omaishoitajat

Omaishoito kuvitellaan yleisesti olevan vanhuksien välistä seurustelua, eli kädestä kiinnipitämistä. Tosiasiahan on aivan muuta. Hoitajia ja hoidettavia on monissa ikäluokissa, ja hoidettavat voivat olla vaikeavammaisia, jopa hoitajan omia vammaisia lapsia.

Hoitosuhde voi olla hyvinkin pitkä, ainakin silloin, kun vammainen lapsi on hoidettavana ja hoitaja ikääntyy huonokuntoiseksi nopeammin.

Omaishoitaja saattaa olla yksin hoitajana, jolloin ympärivuorokautisen hoidon ja valvonnan lisäksi joutuu vastaamaan koko taloudesta ja velvoitteiden suorittamisesta.

Lisänä tässä pelihelvetissä on taistelu omista ja hoidettavan ns. lakisääteisistä etuuksista.

Se ei ole helppo nakki, sillä vastassa on Kela ja sosiaalitoimi, joiden pitäisi olla omaishoitajan ja vammaisen puolella, mutta palttoo on kääntynyt tässäkin asiassa ja lakia tosiaan tulkitaan toisin, kuten on alkuperäinen tarkoitus.

Lait ovat tietoisesti laadittu tulkinnanvaraisiksi, jonka johdosta voimme työllistää suuripalkkaisia pykälänikkareita, joita lakimiehiksi kutsutaan. Laki pitää olla on/off. Silloin ei tulkkeja tarvita ja se vähentää kuntienkin henkilökunnan lisätarvetta tältä osin.

Omaishoitaja joutuu tekemään hakemukset omasta ja hoidettavan puolesta, joista useimmiten tulee kielteinen päätös pelkästään säästösyistä, koska laki on tulkinnanvarainen.

Sitten, jos omaishoitaja ajankäytön puutteestaan ja jaksamisestaan huolimatta pystyy tai osaa tehdä valituksen perusturvalautakunnan käsiteltäväksi oikeisiin lakipykäliin vedoten, saattaa saada taas kielteisen päätöksen suurella todennäköisyydellä juuri lain tulkinnanvaraisuudesta johtuen.

Tällaisissa tapauksissa pitäisi jaksaa tehdä valitus hallinto-oikeuteen, että saataisiin ennakkopäätös jota täytyy noudattaa. Noh siinä vaiheessa moni ” heittää hanskat tiskiin” ja sehän on kai tarkoituskin. Vielä on valitusasteita, mutta kuka jaksaa ja osaa???

Omaishoitajille on lakisääteisesti myönnetty kolme vapaapäivää kuukaudessa, mutta siihen on laitettu tarkoitushakuisesti porsaanreikä, anteeksi ison karjun mentävä reikä, koska näinhän tämän lain toiminnan tarkoitus on torpattu.

Ensinnäkään omaishoitajan loman ajaksi kaikille hoidettaville asianmukaisia intervallipaikkoja ei ole riittävästi. Hyvinkäällä yhteensä yhdeksän säännöllisen vuorohoidon (intervallihoito) paikkaa ja kolme lyhytaikaisen hoidon (lomapaikka) paikkaa. Eli paikkoja on yhteensä 12. ja tottakai oikea omaishoitajan sijaisuus täytyy tapahtua kotona ? Toki on tarjottu mahdollisuutta käyttää sijaishoitajaa kotona vapaiden ajaksi, mutta Hyvinkää maksaa sijaishoitajalle maksuluokittain 40,63€/ vrk, 61,04€/ vrk tai 81,38 euroa vuorokaudessa veronalaista palkkiota. Lisäksi hoidettava joutuu maksamaan vuorokaudesta kunnalle 10,60 euroa. Näin laki ei toteudu, koska kuka tällä vuorokausipalkalla tulee vastuulliseen tehtävään omaishoitajan sijaiseksi? No onhan tämä toki enemmän, kuin omaishoitajan vuorokausipalkka, joka keskimäärin on noin 16 euroa verollisena.

Omaishoitajia on Hyvinkäällä tällä hetkellä tilastollisesti hiukan alle 250 ja sijaishoitajia kirjoilla noin 30 henkeä. Mikä onkaan todellinen omaishoitajien määrä?

Syrjäytymisen ehkäisystä on kirjoiteltu paljon kauniita ajatuksia, mutta se ei näytä koskevan omaishoitajia ja hoidettavia koska syrjäytyminen koskee molempia. Tämä on unohdettu ihmisryhmä, joka on yhteiskunnan kultapossukerho. Se takoo kunnille suurimmat säästöt, kun verrataan laitospaikkojen vuorokausihintoihin. Kuitenkin tämä on lyhytnäköistä toimintaa, sillä tällä menolla hoitaja ja hoidettava ovat pian laitoshoidon tarpeessa ilman ihmisarvoisempaa kohtelua ja siten kustannukset räjähtävät käsiin. Tämä käytäntö on verrattavissa ihmiskauppaan, jossa käytetään toista ihmistä tai sen työtä hyväksi.

Kirjoitettu 28.6.2014

Leena Meri eduskuntavaaliehdokkaaksi

 

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin ylimääräinen yleiskokous 27.6.2014 valitsi eduskuntavaaliehdokkaita Kirkkonummella pidetyssä kokouksessa.
Ehdolle seuraaviin eduskuntavaaleihin pääsevät kaikki edellisissä vaaleissa Uudeltamaalta valitut kansanedustajat: Timo Soini, Jussi Niinistö, Pirkko Ruohonen-Lerner, Johanna Jurva, Mika Niikko, Pietari Jääskeläinen ja Arja Juvonen.

Lisäksi ehdokkaiksi nimettiin piirin jäsenäänestyksessä kymmenen eniten ääniä saanutta henkilöä: Pekka M. Sinisalo, Simon Elo, Piritta Poikonen, Leena Meri, Juha Malmi, Pauli Vahtera, Juha Simonen, Niilo Kärki, Jenni Lastuvuori ja Maiju Tapiolinna. Puoluehallitus käsittelee piirien ehdokasvalinnat ennen vahvistamista ja voi tehdä niihin muutoksia.

Leena vaalikuva

Kirjoitettu 9.6.2014

Leena Meri – perusässä eduskuntaan

Jäsenäänestys eduskuntaehdokkaista on alkamassa, joten kirjoitan sanasen itsestäni ja toivon tietysti Sinulta perussuomalaisen puolueen jäsenenä äänen ehdokkuudelleni kun äänestyliput pian jäsenille kolahtavat postiin!Olen hyvinkääläinen 46-vuotias varatuomari ja työskentelen johtavassa virassa Itä-Uudenmaan maistraatin henkirjoittajana. Työssäni vastaan holhoustoimen edunvalvontapalveluista eli huolehdin vajaakuntoisten ihmisten oikeudesta saada asianmukainen asioiden hoito edunvalvonnan avulla. Lisäksi toimin kaupanvahvistajana, julkisena notaarina sekä siviilivihkijänä. Monenlaista työtä olen nuoresta saakka tehnyt ja myös yksityisyrittäjänä olen omassa lakiasiantoimistossa toiminut.

Minut valittiin hyvällä äänimäärällä vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ensikertalaisena valtuutetuksi. Olen luonteeltani rohkea ja työtä pelkäämätön, joten Hyvinkään perussuomalaisten tuella minut valittiin kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajaksi ja valtuustoryhmämme puheenjohtajaksi. Monia erilasia luottamustoimia ja työryhmiä on sittemin tullut lisää.

Luonteeltani olen aktiivinen ja rohkea. Uskallan tuoda mielipiteeni esille, mutta osaan myös kompromissin tekemisen jalon taidon. Vuosia kestänyt työni esimiehenä on opettanut uskallusta tehdä päätöksiä, ottaa vastuuta ja sietää paineita. Lisäksi se on opettanut nöyryyttä ja toisten ihmisten kannustamisen taitoa. On siis mahdollista olla rohkea ja esittää näkemyksensä ja silti tulla ihmisten kanssa toimeen. Mutta senhän me perussuomalaiset osaamme, vaikka meitä vastoin totuutta usein moititaankin.

Olen lähdössä eduskuntaan ajamaan perussuomalaisia arvoja Suomen ja suomalaisten etu edellä. Oikeudenmukaisuus asioissa on minulle arvona tärkeä. Oikeudenmukaisuus ei tarkoita tasapäisyyttä. On oikeudenmukaista, että jokainen osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen kykynsä mukaan. Toisaalta yhteiskunnan tulee antaa tukensa niille, jotka eivät yksin ja omin avuin pärjää. Lainsäädännöllisin keinoin työtä ja osallistumista tulee tukea eikä ylläpitää turhia esteitä yrittämiselle ja arjesta selviämiselle. Perussuomalaisilla on paljon uudenlaisia ajattelutapoja ja keinoja tarjottavana, kunhan pääsemme tulevaan hallitukseen näyttämään osaamisemme.

Lapsuuteni olen viettänyt Helsingissä ja olen asunut myös Vantaalla ja Espoossa. Vapaa-aikaani vietän taasen mökilläni Lohjalla. Vanhempieni sukujuuret ovat Karkkilassa ja Porvoon kupeessa Askolassa. Uusimaa on minulle siis tuttua seutua.

Harrastuksiini kuuluvat yhteiskunnallisten asioiden seuraamisen ja vaikuttamisen lisäksi kuntosalilla käyminen ja ulkoilu luonnon helmassa koirieni kanssa.
Lue minusta lisää www.leenameri.fi

Eiköhän äänestetä perusässää!

Kuva: Leena - perusässä eduskuntaan</p>
<p>Jäsenäänestys on alkamassa, joten kirjoitan sanasen itsestäni ja toivon tietysti Sinulta perussuomalaisen puolueen jäsenenä äänen ehdokkuudelleni.</p>
<p>Olen hyvinkääläinen 46-vuotias varatuomari ja työskentelen johtavassa virassa Itä-Uudenmaan maistraatin henkirjoittajana. Työssäni vastaan holhoustoimen edunvalvontapalveluista eli huolehdin vajaakuntoisten ihmisten oikeudesta saada asianmukainen asioiden hoito edunvalvonnan avulla. Lisäksi toimin kaupanvahvistajana, julkisena notaarina sekä siviilivihkijänä. Monenlaista työtä olen nuoresta saakka tehnyt ja myös yksityisyrittäjänä olen omassa lakiasiantoimistossa toiminut.</p>
<p>Minut valittiin hyvällä äänimäärällä vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ensikertalaisena valtuutetuksi. Olen luonteeltani rohkea ja työtä pelkäämätön, joten Hyvinkään perussuomalaisten tuella minut valittiin kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajaksi ja valtuustoryhmämme puheenjohtajaksi. Monia erilasia luottamustoimia ja työryhmiä on sittemin tullut lisää.</p>
<p>Luonteeltani olen aktiivinen ja rohkea. Uskallan tuoda mielipiteeni esille, mutta osaan myös kompromissin tekemisen jalon taidon. Vuosia kestänyt työni esimiehenä on opettanut uskallusta tehdä päätöksiä, ottaa vastuuta ja sietää paineita. Lisäksi se on opettanut nöyryyttä ja toisten ihmisten kannustamisen taitoa. On siis mahdollista olla rohkea ja esittää näkemyksensä ja silti tulla ihmisten kanssa toimeen. Mutta senhän me perussuomalaiset osaamme, vaikka meitä vastoin totuutta usein moititaankin.</p>
<p>Olen lähdössä eduskuntaan ajamaan perussuomalaisia arvoja Suomen ja suomalaisten etu edellä. Oikeudenmukaisuus asioissa on minulle arvona tärkeä. Oikeudenmukaisuus ei tarkoita tasapäisyyttä. On oikeudenmukaista, että jokainen osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen kykynsä mukaan. Toisaalta yhteiskunnan tulee antaa tukensa niille, jotka eivät yksin ja omin avuin pärjää. Lainsäädännöllisin keinoin työtä ja osallistumista tulee tukea eikä ylläpitää turhia esteitä yrittämiselle ja arjesta selviämiselle. Perussuomalaisilla on paljon uudenlaisia ajattelutapoja ja keinoja tarjottavana, kunhan pääsemme tulevaan hallitukseen näyttämään osaamisemme. </p>
<p>Lapsuuteni olen viettänyt Helsingissä ja olen asunut myös Vantaalla ja Espoossa. Vapaa-aikaani vietän taasen mökilläni Lohjalla. Vanhempieni sukujuuret ovat Karkkilassa ja Porvoon kupeessa Askolassa. Uusimaa on minulle siis tuttua seutua.</p>
<p>Harrastuksiini kuuluvat yhteiskunnallisten asioiden seuraamisen ja vaikuttamisen lisäksi kuntosalilla käyminen ja ulkoilu luonnon helmassa koirieni kanssa.<br />
Lue minusta lisää www.leenameri.fi</p>
<p>Eiköhän äänestetä perusässää!
Kirjoitettu 10.5.2014

EU:n säädöstulva – faktaa vai fiktiota

Aamupostissa oli (7.5.) juttu Faktabaari – toiminnasta, joka kirjoituksen mukaan on poliittisesti sitoutumaton vapaaehtoisten henkilöiden pyörittämä kansalaispalvelu, jonka tehtävänä on keskittyä vaalien alla EU-myyttien murtamiseen.

Sinänsä loistavaa, että kansalaisille halutaan antaa oikeaa tietoa. Päätöksenteossa on aina tärkeää, että päätökset tehdään tiedon ja todellisen faktan pohjalta.

Jutun luettuani en silti voinut välttyä tunteelta, että EU:sta haluttiin antaa sellainen kuva, että iso osa liikkeellä olevista kummallisista EU-säädöksistä on satuihin pohjautuvaa fiktiota eikä EU:ssa rahaa kulu turhaan, koska EU:n budjetti ei ole niin iso kuin huhutaan. Mistä tämä kumpuaa? Ihmisten satuilun halustako? Faktabaarin väki toteaa syynä olevan paljolti median antamat väärät tiedot vetävien otsikoiden toivossa. Samanlaisia huhuja ei kuitenkaan liiku Suomen lainsäädännöstä vaikka ihmisten tietoisuus siinäkin perustuu pääasiassa median tuomaan päivälehtien tietoon. Outoa – eikö olisi mehevää otsikoissa satuilla siitäkin?

Onko kaikki siis huhua, jolla halutaan vastustaa EU:ta? Eikö olekaan totta, että EU:n lainsäädäntövalta on alkanut kattamaan meidän elämäämme joka alueella? Säädöksiä on annettu runsaasti laidasta laitaan. Muun muassa ruuasta laadusta, talojen rakentamisesta, ilman laadusta, autoista, leikkikenttien turvallisuudesta, perintöoikeudestamme ja paljosta muusta – lista on melko loputon. Perussuomalaisten EU-parlamentaarikko Sampo Terhon mukaan pelkästään maidosta löytyy erilaisia määräyksiä EU:ssa yli 4.000 kappaletta. Onko siis huhua, että EU:n tuhatpäinen virkamieskoneisto tuottaa meille enemmän ja vähemmän tarpeellisia säädöksiä joka päivä. Europarlamentin kokouksissa äänestetään vuoden aikana näistä kymmenistä tuhansista asioista.

Se voi olla totta, että kansan puheissa monet säädökset muuttuvat vitseiksi, joille naureskellen todetaan, etteivät ne ole meille tarpeellisia. Osa voi muuttua jopa kaupunkilegendoiksi, joissa totuus on väritetty hyväksi tarinaksi. Uskallan kuitenkin väittää, ettei Suomen kansa ole niin tyhmää, että se kaiken uskoisi, kuten Faktabaarin väki väittää.

Faktabaarin väki myös esitti, että näiden väärien väitteiden takia EU:ssa eivät hyvätkään esitykset menesty. Miten se voisi olla mahdollista? Eivätkö asioista päätä EU:ssa mukana olevat parlamentaarikot, joilla olettaisi olevan oikeaa tietoa päätettävänä olevasta asiasta. He tuskin lukevat faktoja lehdistä.

Muutama kuukausi sitten olin Helsingin yliopistolla kuuntelemassa luentoa tulevasta EU:n perintöasetuksesta. Perintöasetus tuo meille suomalaisille lähivuosina yllättävän lainvalintaan liittyvän pulman. Nimittäin henkilön muuttaessa esimerkiksi Espanjaan asumaan eläkevuosikseen, saatetaan hänen perimykseensä soveltaa asuinmaan lakia eli Espanjan lakia. Onko tämä meille tarpeellinen säädös? Espanja on perimysjärjestelmältään ja kulttuuriltaan täysin erilainen maa. Miksi EU haluaa säätää tästäkin ja mitä hyötyä siitä on kansalaisille?

Samaisella luennolla EU:n komissiossa työskentelevä suomalainen lakimies kertoi, että alun perin järkeväksi kokonaisuudeksi ajateltu säädös muuttaa usein muotoaan, kun se siirtyy poliittiseen päätöksentekoon. Tämä johtuu siitä, että kukin maa haluaa sinne omia painotuksiaan ja poliittisten neuvottelujen jälkeen saattaa säädös olla kaukana alkuperäisestä ajatuksesta eli kompromissin tulos. Tämä johtaa hyvin vaikeisiin tulkintoihin jäsenmaissa, koska säädös on ristiriidassa kunkin jäsenmaan oman muun sääntelyn kanssa. Nämä ristiriidat ovat mielestäni osasyy sille miksi EU-lainsäädäntö tuntuu toisinaan käytännön elämässä järjettömältä ja turhalta.

On lisäksi hyvä muistaa, että europarlamentissa on suomalaisilla tällä hetkellä 13 paikkaa 766:sta eli 1,7 % äänivallasta asioista päättämiseen. Näin ollen olisi hyvä myös Faktabaarin tiedotuksessaan muistaa avoimesti kertoa meidän todellisen vaikutusvaltamme rajoista ja myöntää se tosiasia, että suuri osa sääntelystä juontaa muiden kuin Suomen tarpeista ja tästä syystä ne tuntuvat meistä usein vääriltä ja oikeusjärjestykseemme sopimattomilta. Jos siis Faktabaari haluaa tuottaa sitoutumatonta ja puolueetonta tietoa, tulisi tiedotuksen perustua kertomaan myös niistä kummallisista ja meille tarpeettomista säädöksistä, joita kuitenkin myös aidosti on. Se olisi mielestäni puolueetonta ja sitoutumatonta tiedotusta sekä todellisen faktatiedon tuottamista.

Itse siis katsoisin, että EU:n valtavaa säädöstulvaa vastustetaan ihan eri syistä kuin huhujen vuoksi. Suomalaiset ovat kyllästyneet siihen, että enenevässä määrin asioistamme halutaan päättää muiden maiden toimesta – siis maiden joilla ei ole tuntemusta Suomen tarpeista ja erityisolosuhteistamme.

Perussuomalaiset tiedostavat nämä epäkohdat EU:n päätöksenteossa ja siksi haluamme palauttaa Suomelle itselleen takaisin lainsäädäntövaltaa. Kaupallinen yhteistyö on kannatettavaa, mutta kaiken päätäntävallan siirtämistä asteittain EU:lle emme hyväksy.

Leena Meri

Perussuomalaisia voit tavata Hyvinkään torilla lauantaina 10.5.2014. Tervetuloa.

Kirjoitettu 15.3.2014

Maistraatin palvelut Hyvinkäällä

Hyvinkäällä on viime päivinä puhuttanut valtionhallinnon uudistus, jossa maistraatin toimipiste Hyvinkäällä ollaan lakkauttamassa.

Olen itse toiminut Hyvinkäällä holhoustoimen edunvalvontapalveluiden henkikirjoittajana vuosia. Henkilökunta on huolissaan toki työmatkoistaan ja viime kädessä jopa työpaikoistaan, jos valtion kaikki hankkeet siirtää osa maistraatin töistä toisiin virastoihin toteutuu kokonaisuudessaan. Itse koen että voin matkustaa Vantaallekin töihin, mutta asiakaspalvelusta olen huolissani.

Itse katsoisin että palvelut Hyvinkäällä ovat asukastiheys huomoiden tarpeen. Toimialueemme väestöpohja on noin 225.000 asukasta. Työryhmä joka lakkautusta ehdottaa, ei ollut kuitenkaan asiasta yksimielinen.  Muun muassa Juko:n pääluottamusmies katsoo, että Hyvinkää tulisi säilyttää. Palvelupisteet Hämeenlinnassa tai Vantaalla eivät ole riittäviä asiakkaiden näkökulmasta. Vaikka matkaa toki ns. linnuntietä on kartalla keskimäärin n. 50 km, on tosiasia että suoria julkisia kulkuyhteyksiä ei aina ole. Ihmiset eivät valitettavasti vielä osaa lentää ?!
On vielä huomioitava että kaikilla ei ole mahdollisuus liikkua pitkiä matkoja joko oman fyysisen kunnon heikkouden tai joskus jopa rahan puutteen vuoksi.

Olen miettininyt että ne säästöt jotka saavutetaan esim. toimitilavuokrissa olisi katettavissa esimerkiksi vihkimisen esteiden tutkinnan ja vihkimisen maksullisuudella. Maksu olisi muutamia kymmeniä euroja. Tätä vaihtoehtoa on osana maistraattien ratkaisua ehdotettu maistraattien päälliköiden toimesta, mutta valtionvarainmisteriö ja oikeusministeriö eivät halua ottaa sitä tulolähteeksi. Usein kuulee että kirkollinen vihkiminenkin on maksutonta. Onko se? Eikö kirkko perikään erillistä kirkollisveroa ? Se ei siis ole maksutonta. Monissa euroopan maissa vihkiminen on aina maksullista.

Yhteispalvelupiste ei anna asiantuntijapalveluita, joita tarvitaan mm. holhoustoimen edunvalvonta-asioissa, julkisen notaarin asioissa ja muissa maistraatin tehtävissä, jotka vaativat syvää tietämystä asioista. Yhteispalvelupisteessä nimenomaan otetaan lomakkeita vastaan ja ehkä autetaan asiakasta tilamaan aika asiantuntijapalveluihin myöhemmin.

Nyt on aika vaikuttaa asiaan sillä päätöksiä ei ole vielä tehty.

Leena Meri

 

Kirjoitettu 13.3.2014

Valtuustoaloite

LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ                              

Ehkäisevä päihdetyö ry:n kyselyn mukaan kannabista käyttävien ja sitä kokeilleiden kahdeksasluokkalaisten määrä on vuosina 2012–2013 pysynyt suunnilleen samana, mutta niiden vastaajien määrä, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan kannabista, on vuodessa kaksinkertaistunut.

 Hyvinkäällä tehdään jo nyt hyvää ehkäisevää nuorisotyötä asenteisiin vaikuttamiseksi ja nuorten omanarvontunteen vahvistamiseksi, jotta nuorten olisi helpompi ajatella omilla aivoillaan eikä joutua joukon painostuksen vietäväksi. Hyvä ja pysäyttävä esimerkki tästä työstä on Kokemuksesta voimaa -hanke, jossa päihteiden käytöstä koululaisille kertoo siitä omakohtaista kokemusta omaava henkilö suorin sanoin

Mielikuva huumeiden käyttäjästä

Mielikuva huumeita käyttävästä ihmisestä on muuttumassa. Tänä päivänä melkeinpä kuka tahansa voi jossakin määrin käyttää huumausaineita ilman, että pystyisimme käyttöä havaitsemaan tai tunnistamaan.

Käytön epäily

Käytön epäily aiheuttaa läheisissä usein ahdistusta ja kriisiyttää suhteita epäiltyyn käyttäjään. Epäilijälle on tarjolla monenlaista tietoa ja tukea vaikeassa tilanteessa ja siinä, miten siinä voi toimia omaksi ja käyttäjän parhaaksi.

Kokeilu

Huumausaineita kokeilevat nuoret ovat tavallisia nuoria, jotka tutustuvat aineisiin usein kavereidensa kautta ja kokeilevat niitä ensi kerran tutussa seurassa.

Suurin osa nuorten huumeiden käytöstä jää kokeiluksi, mutta toisille huumausainesiin syntyy vakava riippuvuus. Tästä syystä vanhempien ja muiden aikuisten on tärkeää puuttua nuoren huumeiden käyttöön heti, kun käytöstä herää pienikin epäilys.

Nuorten asenteet huumeita, varsinkin kannabista, kohtaan ovat muuttuneet entistä myönteisemmiksi.

Riippuvuus

Kokeilu voi johtaa jatkuvaan huumeiden käyttöön ja huumeriippuvuuteen. Riippuvuutta voidaan hoitaa ja monet pääsevät jälleen kiinni päihteettömään elämään.

Porttiteorialla tarkoitetaan teoriaa, jonka mukaan tietyn päihteen käyttö toimii “porttina”, joka ennen pitkää johtaa muiden, vaarallisempien päihteiden käyttöön. Yleisimmin puhutaan nimenomaan kannabiksen johtavan ajan kanssa esimerkiksi heroiinin käyttöön. Jo tällä hetkelläkin A-klinikka ei pysty hoitamaan kaikkia korvaushoitoon hakeutuvia nuoria.

Myös Hyvinkäällä tämä on karua totta. A-klinikan mukaan heidän kävijöistään suuri osa on jo tällä hetkellä muita, kuin alkoholin käyttäjiä. Ohessa kahdelta vuodelta Terveysneuvontapiste Tykin tilastot. Tykki on auki 3h/vko Hyvinkään A-klinikan alakerrassa aina ma klo 13-16.  Tilastoissa näkyy valtava kasvu mm. terveysneuvontapisteen käynneissä ja neulan- ja ruiskunvaihdossa. Tykki on toiminut näin tiettynä aikana maanantaisin nyt 3v. ja selvästi löytänyt koko ajan lisää piikkihuumeita käyttäviä asiakkaita.

v. 2012

– varsinaisia käyntejä 125, kavereita 8 eli yhteensä 133 käyntiä

– 30 eri kävijää, heistä 6 naista, 24 miestä.

– kävijät syntyneet 1958-1991, suurin osa alle 30v.

 neula- ja ruiskupalautuksia 12 917kpl

 annettuja neuloja 12 882kpl

 annettuja ruiskuja 12 766kpl

 v. 2013

– varsinaisia käyntejä 198, kavereita 4 eli yhteensä 202 käyntiä

– 56 eri kävijää, heistä 16 naista, 40 miestä

– kävijät syntyneet  1956-1994, suurin osa alle 30v.

– neulan- ja ruiskunpalautuksia 28 404kpl

– annettuja neuloja 29 050kpl

 annettuja ruiskuja 27 474kpl

 

Asialle on keskustelun lisäksi nyt toimittava. Tästä syystä Hyvinkään Perussuomalaiset tekevät seuraavan aloitteen.

Hyvinkäällä ei ole mm. ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöä, jonka päätyönä olisi kenttätyön tekeminen nuorten ja lasten kanssa.

 

 

 

Ehdotamme, että

  • Hyvinkään kaupunki laajentaa Kokemuksesta voimaa -hankkeen koskemaan kaikkia Hyvinkään kouluja siten, että tilaisuuksiin osallistuvat kaikki 4.-9.-luokkalaiset.
  • Hyvinkään kaupunki nimeää Hyvinkään ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, jonka pääasiallinen toimenkuva on kenttätyö nuorten ja lasten keskuudessa.

Koska rahoitus on aina tärkeää eli mistä saamme tähän rahat, vastaamme siihen seuraavaa. Hyvinkäällä esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on korkea lähikuntiin verrattuna. Lisäksi avioerotilastot Hyvinkäällä ovat valtakunnallisesti huippuluokkaa. Tämä kertoo perheiden pahoinvoinnista. Tämä aiheuttaa kuluja erityisesti sosiaalitoimessa. Mikäli saamme ehkäisevällä työllä perheiden hyvinvointia parannettua tätä kautta, tulemme säästämään näissä menoissa valtavan määrän. Näin ollen sijoitus maksaa itsensä takaisin säästyvinä menoina. Yksittäisen lapsen ja nuoren elämän kannalta perheen parempi vointi ei ole edes rahassa mitattavissa, vaan se on mittaamattoman arvokas sijoitus.

 

Hyvinkää perussuomalaisten valtuustoryhmä, Timo Riskilä

 

Kirjoitettu 4.3.2014

Uudet sivut

Hyvinkään Perussuomalaiset ovat aktivoituneet myös tänne. Vanhat kotisivumme hypes.fi on edelleen käytössä.

Kirjoitettu 15.11.2013

Ajankohtainen asia 1

Ajankohtaisilla asioilla voidaan nostaa esille esimerkiksi tietoa muutoksista hallituksessa, uusista poliittisista voitoista tai muista vastaavista asioista, jotka ovat tapahtuneet äskettäin tai tapahtuvat aivan pian. Etusivulla näkyy kerralla kaksi ajankohtaista asiaa julkaisujärjestyksessä.

Etusivun asettelut vaativat toimiakseen, että sivustolla on kerrottavanaan vähintään kaksi ajankohtaista asiaa. Näitä kannattaa siis olla. Mahdollisuutta vanhempien ajankohtaisten asioiden arkiston selaamiseen ei toistaiseksi ole, mutta sellainen on mahdollisesti tulossa.

Kirjoitettu 15.11.2013

Ajankohtainen asia 2

Tässä on ajankohtainen asia, jonka johdanto erotettu erota ote-työkalulla. (lisää…)